Kompetenceudvikling

Skriftlig eksamen og censur

Her præsenteres tre dokumenter, der kan vejlede og støtte skriftlige censorer, men som også kan bruges af alle andre dansklærere (og elever/kursister) i stx og hf.

’14 autentiske stile’

’Vejledende bedømmelser af skriftlige besvarelser i dansk bedømmelser’

’Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf’

Dokumentet ’14 autentiske stile’ indeholder:

  • 6 stile, der skulle have været voteret på Dansklærerforeningens kursus ’Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer’ d. 25. marts 2020
  • 8 stile med læsefokuspunkter (kan fx bruges i undervisningen)
  • bud på en læsevejledning.

Dokumentet ’Vejledende bedømmelser af skriftlige besvarelser i dansk’ indeholder seks begrundede bedømmelser af autentiske elevbesvarelser.

Dokumentet ’Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf’ indeholder:

  • En kortfattet oversigt over, hvad eleverne skal kunne inden for hver af de tre genrer – og dermed hvad de skal måles på til eksamen
  • En definition af begrebet ’den faglige og personlige stemme’
  • Svar på en række af de mest udbredte spørgsmål til de skriftlige genrer
  • En grundig udfoldelse af bedømmelseskriteriet ’Skriftlig fremstilling’
  • Eksempler på skriftlig fremstilling på syv forskellige niveauer
  • Bedømmelsesskema til brug ved censur eller som redskab til respons i den daglige undervisning 
  • Mere præcise og udfoldede karakterbeskrivelser til hver af de fire vurderingskriterier.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.