Redskab

Kollaborativt arbejde i skriftlig dansk

Giv eleverne en ny bevidsthed om produktion af tekster i flere genrer og spar tid i rettearbejdet som lærer. Få tips til det konkrete arbejde.

Hvorfor skal eleverne arbejde kollaborativt?

Når man arbejder kollaborativt, skaber man et produkt i fællesskab. Det vil sige, at man arbejder integreret om at nå frem til det færdige resultat. Det har den fordel for eleverne, at de i det tætte samarbejde med hinanden får en bevidsthed, de ikke får i deres individuelle arbejde: En bevidsthed om deres egen arbejdsproces, en udvidet refleksion over den genre, de arbejder i, og en dybere forståelse med flere vinkler på det indhold, de arbejder med.
Desuden flyttes fokus delvist fra præstation og produkt til proces og samarbejde, hvilket er gavnligt i en tid med en udfordrende perfektionskultur.

For læreren er der den fordel, at hun får færre opgaver at forholde sig til og give respons på. Arbejdsformen er altså også en vej for læreren til at spare tid i dagligdagen uden at gå på kompromis med elevernes læring. Eleverne lærer noget andet end i den klassiske, individuelle aflevering.

 

Strukturer arbejdet

For at processen skal lykkes både med udbytte undervejs og et vellykket produkt til sidst kræver det en stram styring fra lærerens side, i hvert fald de første gange eleverne skal benytte arbejdsformen.
Det vigtige er her at hjælpe eleverne med at nedbryde opgaven i mindre dele og organisere en vekslen mellem fælles diskussion/revision og individuelt skrivearbejde.
Særligt den klassiske word-aflevering kræver en stærk stilladsering.
Ved alternative og multimodale formater som fx bogtrailer, webfeature, podcast eller forskellige former for videoproduktioner kan eleverne i højere grad sættes fri i den kreative proces og i udformningen af produktet. Blot skal kravene til opgaveløsningen fremstå klart fra starten.

Læreren skal også organisere, at der nedsættes arbejdsgrupper på 2-3 personer. Ved alternative formater kan der evt. være op til 4 i grupperne.

 

Model for arbejdet i de tre eksamensgenrer

Når eleverne skal arbejde kollaborativt i de danskfaglige eksamensgenrer, skal de i den ene hånd have den konkrete formulering af den opgave, de skal løse, og i den anden hånd have en detaljeret beskrivelse af eller viden om, hvad en analyserende/debatterende/reflekterende artikel kan/skal indeholde.
Der findes en række læremidler, der på forskellig vis indeholder det – og indeholder hjælpespørgsmål til arbejdet: Hvilke modsætninger er der i teksten? Hvilke synspunkter indeholder den? Hvordan er tekstens opbygning osv.

Her kan nævnes fx Nicolai Rekve Eriksen m.fl. ”Eksamensgenrerne i dansk” (Systime 2020) eller Susan Mose m.fl. ”Skriftlig eksamen i dansk” (Gyldendal 2014), eller læreren kan benytte sit eget eller et andet materiale.

Pointen er, at eleverne skal have hjælp til at se hvad opgavens delelementer indeholder for dermed at få hjælp til at diskutere og opdele opgaven og skrivearbejdet.

Kigger vi på den analyserende artikel, indeholder forskellige læremidler variationer af og spørgsmål til følgende punkter:

 1. Indledning til emnet og præsentation af teksten(erne) og opgavens fokus
 2. Analyse af teksten under inddragelse af relevante begreber og tekstnedslag
 3. Samlet fortolkning af teksten med baggrund i analysen og med det ønskede fokus
 4. Perspektivering og/eller vurdering
 5. Afrunding af artiklen

En model for en kollaborativ proces kan med brug af disse fem punkter se ud som nedenfor.
Start med punkt 2 og 3 ovenfor og vent med punkt 1, 4 og 5.

(De med fed markerede dele er de tidspunkter i processen, hvor gruppen kan arbejde hver for sig. I resten af delene skal de mødes fysisk eller online)

 1. Nærlæs opgaveformuleringen og den/de tekster, der skal analyseres.
 2. Diskuter i fællesskab og tag i et fælles dokument noter til punkt 2 og 3.
 3. Fordel, hvem der skriver (hvilke dele af) punkt 2 og 3. Hvis I er tre i gruppen, kan I fx dele punkt 2 i to; det er typisk det mest teksttunge.
 4. Skriv i et fælles dokument, hvor I kan følge hinandens arbejde
 5. Læs hinandens afsnit og giv respons på, hvad der skal uddybes, tilføjes, flyttes, evt. fjernes, og om opgaveformuleringens krav besvares
 6. Forbedr jeres afsnit ud fra den respons I har fået
 7. Diskuter i fællesskab og tag noter til punkt 1, 4 og 5.
 8. Fordel hvem der skriver punkt 1, 4 og 5.
 9. Skriv videre hver især i jeres fællesdokument
 10. Læs hinandens afsnit og giv respons på, hvad der skal uddybes og tilføjes, evt. i forhold til opgaveformuleringen. Diskuter de forskellige forslag til forbedringer med hinanden.
 11. Lav forbedringerne hver især.
 12. Læs den samlede tekst igennem hver især og noter forslag til forbedringer af opgavens røde tråd og overgange mellem afsnittene
 13. Læs teksten højt for hinanden og tag beslutning om rettelser og forbedringer undervejs ud fra jeres noter til punkt 12. Lav rettelserne i fællesskab.
 14. Læs korrektur i fællesskab eller lad et enkelt gruppemedlem, der måske har lavet mindre end de andre undervejs, læse korrektur og aflevere.

Det er nødvendigt, at læreren hjælper eleverne med at organisere at mødes undervejs. Enten ved at der afsættes tid til arbejdet i undervisningstiden, ved at der bookes lærerfri tid i skemaet til eleverne, eller ved at der afsættes 5 minutter i en time et par gange undervejs til at eleverne kan aftale mødetidspunkter. Desuden kan de med fed markerede dele af modellen gives for som lektie.

Det vil også være en fordel at gennemgå fagligt stof om kohærens/rød tråd i forbindelse med punkt 12.

 

Hvor ofte?

Kollaborative afleveringer kan supplere den individuelle aflevering nogle gange i et gymnasieforløb. Fx en gang om året i en af eksamensgenrerne og derudover et par gange i et andet format.

 

Kreditering

Mads Damgaard Fangel, Egaa Gymnasium.


Dalsgaard, Christian m. fl. (2020): Digitale kompetencer i fagene. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Krogh, Ellen (2016): Udviklingsprojekt om elevers samskrivning: Evalueringsrapport. Fredericia Gymnasium. Syddansk Universitet.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.