Forløb

Lav egne kampagner

Lad eleverne analysere autentiske kampagner og dernæst udarbejde deres egne oplysningskampagner.

 

Kampagneforløbet kan afvikles på seks moduler á 90 min, men kan med fordel udvides, hvis det er første gang, eleverne arbejder med retorikkens kernebegreber. Målgruppen er dansk på hf, men forløbet kan nemt bruges på andre ungdomsuddannelser.

Forløbet træner elevernes analytiske evner og deres innovative kompetencer. Den produktionsorienterede tilgang er ofte elevmotiverende og sikrer dybdelæring.

Læreren vælger på forhånd, hvilke kampagner eleverne skal arbejde med. Det kan være sundhedskampagner, trafikkampagner eller noget helt tredje, som er målrettet elevernes fagpakke.

Eleverne arbejder med følgende faglige mål i dansk på hf:

Eleverne skal kunne “udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt”

 

1. Planlægning/overvejelser

Forløbet er bygget således op:

 • 3 moduler til retorisk analyse af Sundhedstyrelsens kampagner, hvor eleverne introduceres til Ciceros pentagram, appelformer, Toulmins argumentationsmodel og teksters funktion (at informere, påvirke eller underholde)

 • 2 moduler, hvor grupperne udarbejder egne kampagner, med afsæt i en beskrivelse af kommunikationssituationen vha. Ciceros pentagram

 • 1 modul, hvor grupperne fremlægger deres kampagner og gør rede for kommunikationssituationen, valg af appelformer, hovedpåstande og belæg, samspil mellem tekst og billeder osv.

 

Du kan læse mere om de retoriske begreber og finde kampagner her:

 

2. Forløbets opbygning

 • Første modul introducerer læreren de tre overordnede funktioner, en tekst kan have (informere, påvirke eller underholde). Desuden lader læreren eleverne læse om Ciceros pentagram som lektie eller i timen.

 • Eleverne undersøger parvis en kampagne, læreren har valgt. Under arbejdet udfylder eleverne Ciceros pentagram.

 • Eleven undersøger desuden, hvad kampagnen vil opnå. Hvilken funktion dominerer? Hvordan kan man se det?

 • Fælles opsamling.

 

 • Andet modul introducerer appelformerne, enten som lektie eller i timen. Eleverne arbejder med samme eller andre kampagner, mens de undersøger kampagnens brug af appelformer. Eleverne kan fremlægge for klassen eller gruppevis.

 • Dernæst kan læreren bede eleverne forestille sig, at de skulle ændre kampagnen, så den har overvægt af en anden appelform. Hvad vil de konkret ændre? Hvilken virkning vil det have? Er det hensigtsmæssigt, set i lyset af hvad kampagnen skal opnå?

 

 • Tredje modul kan læreren afsætte til analyse af endnu en kampagne eller reklame, så eleverne bliver mere fortrolige med teorien. Modulet kan med fordel have særligt fokus på etos, dvs. hvad man som afsender kan udtale sig om med troværdighed. Der er f.eks. forskel på at kommunikere som Sundhedsstyrelsen og som hf-elev.

 • Opstil krav til elevernes egne kampagner sammen med eleverne. Disse krav kan tjene som tjekliste og som fokusark, når eleverne fremlægger.

 

 • Fjerde og femte modul udarbejder eleverne deres egne kampagner.

 • Inden de laver kampagnen, bør de have udfyldt Ciceros pentagram på deres egen kampagne. Desuden bør de reflektere over kampagnens funktion og formål, valget af appelformer, samspil mellem tekst og billede og ikke mindst deres egen rolle som afsendere. Hvad kan de med troværdighed udtale sig om? Og hvor skal kampagnen offentliggøres? Hvis læreren beslutter, at eleverne skal lave oplysningskampagner til den brede offentlighed, har eleverne formentlig behov for at skrive på vegne af en styrelse, interesseorganisation eller lignende. Vælger læreren derimod, at eleverne skal lave kampagner til deres egen skole, kan de godt stå som afsendere selv.

 

 • Sjette modul fremlægger eleverne deres kampagner for resten af klassen. Opdel eleverne således, at hver fremlæggelse efterfølges af en feedbackrunde af en anden gruppe. Alle skal bruge tjeklisten.

 

3. Evaluering:

Man kan lade eleverne udføre de forbedringsforslag, de modtog, i praksis og aflevere kampagnen som en opgave.

Teorien kan genbruges, hvis man senere ønsker at lave et reklameforløb

Forløbet egner sig fint til eksamen, da det er let at finde parallelle kampagner, når der skal formuleres spørgsmål til mundtlig eksamen. Det kan f.eks. være en kampagnevideo, hvor eleverne også skal analysere filmiske virkemidler, eller det kan være to kampagner, der benytter forskellige retoriske virkemidler til at nå deres formål.

 

Kreditering 

Produceret af Leena Haastrup

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.