Forløb

H. C. Andersen på hovedet

Hvordan genfortryller man H.C. Andersen og opdager nye perspektiver på  ”Klods-Hans”, ”Svinedrengen” og ”Den Standhaftige Tinsoldat”?

 

Forløbet er henvendt til dansk A på stx, og det består af tre moduler á 95 minutter. Modulerne kan afvikles som enkeltstående aktiviteter eller som et samlet forløb, hvor arbejdet med teksterne kan opfattes som en slags værklæsning.

Dansk_H. C. Andersen på hovedet

Læs H. C. Andersens eventyr på en ny måde, der gør kanonforfatterens tekster levende og nærværende: Eleverne udvikler deres kritisk-analytiske sans igennem nærlæsninger og får et nyt perspektiv på eventyrene, verden og dem selv. Fokus berører kernestof såsom dansksprogede tekster, kanonforfatter, tekster fra 1800-tallet og kreative arbejdsprocesser og arbejder bl.a. med følgende danskfaglige mål: 

  • Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
  • Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Forløbet er henvendt til dansk A på stx, og det består af tre moduler á 95 minutter. Modulerne kan afvikles som enkeltstående aktiviteter eller som et samlet forløb, hvor arbejdet med teksterne kan opfattes som værklæsning.

Forløbet

Forløbet tager udgangspunkt i en pointe fra bogen Den Etiske H. C. Andersen, om at vi skal tilbage og nærlæse eventyrene igen, fordi de rummer elementer eller perspektiver, som er blevet glemt eller overset igennem mange års undervisning. Arbejdsspørgsmålene er derfor en anelse utraditionelle, fordi deres fokus er at genfortrylle de velkendte eventyr. Forløbet kan anvendes på alle tre årgange i gymnasiet, men en basal erfaring med tekstanalyse og metode (herunder aktantmodellen og berettermodellen) er nødvendig. 

Eftersom det er næranalysen og hermeneutikken, der står i centrum, er der fortrinsvis lagt op til pararbejde og klassediskussion. 

Fagets skriftlige dimension inddrages, for så vidt som at der er mulighed for mindre skriftlige opgaver. I Den Etiske H. C. Andersen er der tilknyttet filosofiske tekster til de enkelte eventyr, og der er derfor oplagte muligheder for at arbejde tværfagligt med filosofi.

 

Opbygning

Forløbet består af tre moduler, der har fokus på hvert sit eventyr. De to første moduler begynder med analysespørgsmål, som peger mod den klassiske fortolkning, hvorefter teksten vendes på hovedet med spørgsmål, der opfordrer eleverne til at se på teksterne med nye øjne. 

Behandlingen af det sidste eventyr, ”Den Standhaftige Tinsoldat”, er anderledes, for der eksperimenterer vi med en slags kronologisk nærlæsning, hvor hermeneutikken som metode gerne skulle blive tydelig for eleverne. Det er derfor vigtigt, at man besvarer arbejdsspørgsmålene ét ad gangen og samler op på klassen, inden man går videre til det næste spørgsmål. På den måde har alle hele tiden den samme forforståelse.

Se de konkrete arbejdsspørgsmål til de tre moduler / eventyr.

 

Evaluering og perspektivering

Begynd forløbet med at spørge til elevernes forforståelse af H. C. Andersen og hans eventyr, og afslut forløbet med at spørge om, på hvilken måde denne forståelse eventuelt har ændret sig.

Hvis man som underviser har fået mere blod på tanden ift. H. C. Andersen, så er der mere inspiration at hente i Den Etiske H. C. Andersen og Steen Becks bog Læs Andersen!

 

Kreditering 

Forløbet er udarbejdet af Tony Andersen, Odense Katedralskole

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.