LGBTI

LGBTI-området er komplekst. Samtidig er der flere i samfundet, der identificerer sig som LGBTI-personer. Derfor er der brug for, at man også på de gymnasiale uddannelser får kendskab til området.