Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - januar 2024

Nyt om:

 • Seksualundervisning
 • Sproglig korrekthed
 • Dansklærerforeningen skriftlighedskursus
 • Skriftlig censur
 • Samlet oversigt over alle skriftlige eksamensopgaver
 • Læringsfestival om kreativitet på Louisiana

Kære dansklærere,

Jeg håber, I er kommet godt ind i 2024. Et spændende kalenderår står for døren med nye udfordringer og muligheder. Nogle af dem, kan I læse mere om i dette nyhedsbrev, 

Seksualundervisning

Fra august 2023 blev seksualundervisningen obligatorisk på de gymnasiale uddannelser. Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er ikke krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen på de enkelte skoler, men undervisningen skal dog have et omfang, der medfører, at eleverne får indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere over dem.

I forlængelse af ovenstående har STUK udarbejdet et materiale med anbefalinger til, hvordan seksualundervisningen kan tilrettelægges på skolerne. Materialets hovedbudskaber er blandt andet, at seksualundervisningen kan indgå meningsfuldt i den almindelige undervisning i fagene, og at seksualundervisningen skal tage udgangspunkt i faglighed og objektivitet – ikke personlige forhold.

Materialet indeholder blandt andet:

 • En vejledende hovedartikel om formål, baggrund, tilrettelæggelse og gode råd
 • 15 fagartikler (rettet mod læreplanerne) – heriblandt en til dansk A
 • To tværgående artikler (dansk/engelsk og dansk/psykologi/sprogfag)
 • Dialogkort til brug for lærerne fra Sex & Samfund
 • Podcast om elevforeningernes syn på behovet for obligatorisk seksualundervisning, og hvad den bør indeholde
 • Podcast om de fejltagelser, der er begået ift. seksualundervisning i grundskolen, og hvordan de kan undgås i gymnasiet ved Christian Graugaard, professor i almen sexologi på Ålborg Universitet
 • Video om Aalborghus Gymnasiums tilrettelæggelse af seksualundervisningen igennem flere år
 • Plakat med gode råd til lærerne

Og så må vi jo ikke glemme, at danskfaget er en skattekiste af tekster, der på vidt forskellige måder belyser emnet: Herman Bang, Amalie Skram, J.P. Jacobsen, Christian Krohg, Rudolf Broby-Johansen, Klaus Rifbjerg, Vita Andersen, Rakel Haslund-Gjerrild, Bjørn Rasmussen, Christina Hagen, Iben Mondrup… og fra den store verdensscene Gustave Flaubert, Vladimir Nabokov, Edouard Louis osv.

Sproglig korrekthed

STUK’s tilsyn med skriftlig sproglig korrekthed i dansk A i gymnasiet, som blev påbegyndt i efteråret 2022, er nu afsluttet. Formålet med tilsynet var at undersøge, hvordan der undervises i sproglig korrekthed i gymnasiet (jf. pkt. 5.6 i STUK’s tilsynsplan 2022). De skoler, der blev udtaget i tilsyn, blev tilbudt et sparrings- og vejledningsforløb med fagkonsulenterne i dansk, dvs. Sara Krogh (hhx og htx) og undertegnede.

Tilsynet har givet os en unik mulighed for at samarbejde om denne vigtige del af danskfaget med dygtige og engagerede danskfaggrupper på de skoler, vi har besøgt.

Samarbejdet munder ud i en række anbefalinger til, hvordan vi dansklærere i den daglige undervisning kan løfte opgaven med at styrke blandt andet elevernes sproglige korrekthed i fagets skriftlige dimension:

 • Læs og drøft de centrale styredokumenter, herunder katalog over øvelser til sproglig korrekthed og rettevejledningen.
 • Læs og drøft opgaver fra forskellige klassetrin og elever i faggruppen.
 • Sørg for at have flere skriftlige censorer i faggruppen og at vidensdele efter censormøder, censorkurser og endt censur.
 • Brug de eksempelstile, som STUK udsender, fx på det obligatoriske censormøde i maj.
 • Deltag i kurser om skriftlighed, fx dem fagkonsulenterne holder i samarbejde med Dansklærerforeningen, og saml op på læringen herfra i faggruppen.
 • Udarbejd – gerne i samarbejde med ledelsen og andre fag med en skriftlighedsdimension – en skriftlighedsstrategi, der passer til skolens elever og udfordringer.   
 • Tænk i proces og stilladsering frem for præstation og eksamenstræning.
 • Ret henvendelse til fagkonsulenten i dansk, hvis der ønskes yderligere input til arbejdet med formalsproglighed.

I forbindelse med det sproglige fokus udkom i efteråret 2022 en justeret vejledning til skriftlig dansk, hvor det bl.a. udfoldes, hvordan og med hvilken vægt elevernes sprogbeherskelse bedømmes til den skriftlige prøve. Denne vejledning kan også med stort udbytte inddrages i undervisningen og indgå i fx faggruppearbejde om skriftlighed og sproglighed. Ligeså varmt kan dette katalog over øvelser om sproglig korrekthed anbefales. Det indeholder et væld af sjove og lærerige didaktiserede øvelser og gør brug af tilgængelige ressourcer i arbejdet med sproglig korrekthed i undervisningen.

Dansklærerforeningen skriftlighedskursus

Den 21. marts kl. 9.30-16 har I mulighed for at deltage i Dansklærerforeningens traditionsrige og populære skriftlighedskursus. Det foregår i Odense og stiller skarpt på, hvordan vi kan styrke elevernes skriftlige kompetencer. Dansklærerforeningen beskriver kurset med disse ord:

”Det kan være svært at få integreret skrivningen i den daglige undervisning, men på kurset vil du få idéer til, hvordan du nemt og enkelt griber det an på en motiverende måde både for dig selv og for eleverne.

Så tag med på Dansklærerforeningens skriftlighedskursus, hvor vi får besøg af Peter Jensen fra Egå Gymnasium, der vil give inspiration til, hvordan vi på relevante, skæve og kreative måder kan inddrage skriftligheden løbende i undervisningen. Herudover er der mulighed for at møde fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen, der vil holde oplæg om de skriftlige genrer, og endelig vil der være mulighed for at votere eksamensopgaver sammen med andre lærere/censorer.

Dagen vil veksle mellem oplæg, voteringsseancer og plenumdiskussioner.”

Mere information + tilmelding: https://dansklf.dk/skriftlighedskursus-2024-hf-og-stx   

Skriftlig censur

I år vil censormødet for første gang siden 2019 være fysisk. Censormødet vil blive afviklet i Fredericia d. 18. juni.

Vi har de seneste år manglet skriftlige censorer til dansk, så hvis nogen har lyst til at prøve kræfter med dette meget spændende, lærerige og – ikke mindst – vigtige job, skal I ikke tøve med at melde jer til kurset.

Som forberedelse til opgavelæsningen og censuren vil der i begyndelsen af maj blive afholdt et obligatorisk virtuelt kursus på ca. en time, hvor censorerne på forhånd har læst og bedømt tre besvarelser fra 2023. Disse vil danne grundlag for en snak om bedømmelseskriterier, helhedsvurdering og om, hvordan censorvejledningen kan/skal indgå i arbejdet med at fastsætte de rigtige karakterer. Flere oplysninger vil følge, når vi nærmer os.

Hvis du ønsker at blive censor, skal du meddele det til den eksamensansvarlige på din skole. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål el.lign.

Samlet oversigt over skriftlige eksamensopgaver

Dette er efterhånden blevet et fast punkt i mine nyhedsbreve, men gode fortællinger tåler som bekendt at blive gentaget:

Alle opgaver stillet til dansk på stx, hf, dsa og gif siden 2020 er samlet i denne oversigt. Her kan I nu også finde opgaveformuleringerne til sættene fra årets decemberprøver.

De er fordelt på temaer og genrer (analyserende artikler, debatterende artikler og reflekterende artikler), så de er lige til at plukke til undervisningsforløb og til afleveringer. Teksterne er nemme at finde under de enkelte opgavesæt i Prøvebanken. Der er masser af gode tekster og filmklip at hente, og arbejdet med at glosere og sætte teksterne lækkert op er klaret. Så gå endelig på hugst! Det kan spare jer for mange timers arbejde og er oplagt at bruge både til undervisningen, og når I skal finde tekster til sommerens mundtlige prøver.

Læringsfestival om kreativitet på Louisiana

Louisiana Learning inviterer til en spændende og højaktuel inspirationsdag om kreativitet i undervisningen og om kreativitetens vilkår i en tid, hvor kunstig intelligens får os til at overveje, hvad det særligt menneskelige er, og hvordan vi giver det plads. Det foregår d. 11. marts 8.30-16, og på programmet finder vi bl.a. Olga Ravn, der er aktuel med bogen Voksbarnet. Dagen retter sig til undervisere i grundskolen og gymnasiet og byder bl.a. på oplæg, performance, workshops og et glas vin i de inspirerende rammer. 

Læs mere og køb billet her.

Med de bedste ønsker om et godt forår. Hvis I har spørgsmål eller andet er I som altid velkomne til at skrive eller ringe.

Mange hilsner    

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf. nr.: 33 92 50 00

 

Direkte tlf.: +45 51 70 95 78

E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.