Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - april 2022

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om virtuelle fyraftensmøder, ny vejledning til skriftlig dansk og øget fokus på sproglig korrekthed.

Virtuelle fyraftensmøder om de skriftlige eksamensgenrer

I samarbejde med Dansklærerforeningen afholdes inden årets skriftlige prøve tre virtuelle fyraftensmøder (kl. 16-17):

7/4 – Den reflekterende artikel (NB: Er afholdt. Hvis man gik glip af mødet, er man meget velkommen til at skrive til mig, hvis man ønsker at få tilsendt mit oplæg)

28/4 – Den debatterende artikel. Tilmelding her: www.tilmeld.dk

11/5 – Den analyserende artikel. Tilmelding her: www.tilmeld.dk

Før mødet vil deltagerne få tilsendt to stile, som vi skal bedømme og drøfte. Herudover vil der være en præsentation af 1) den justerede vejledning til genrerne og den skriftlige eksamen, 2) den relevante genre.

Mødet anbefales varmt til alle undervisere og skriftlige censorer, især nye censorer og censorer, der ikke har deltaget i Dansklærerforeningens og fagkonsulentens skriftligheds- og censorkurser, 16. marts 2021 og 28. marts 2022. I kan læse mere om kurserne på Dansklærerforeningens hjemmeside.

Jeg håber, en masse af jer kan finde tid og overskud til at kigge forbi.

 

Ny vejledning til skriftlig dansk er på trapperne

Inden længe vil der blive offentliggjort en ny vejledning til skriftlig dansk, stx og hf. Den er både henvendt til censorer og undervisere og kan også sagtens bruges i undervisningen. Som noget nyt vil der være et kapitel om skriftlig fremstilling. Det indeholder nogle klare pejlemærker til bedømmelsen af elevernes sprogbeherskelse samt eksempler på skriftlig fremstilling til hhv. 00, 02, 4, 7, 10 og 12.

Derudover er der som supplement det velkendte bedømmelsesark med de fire vurderingskriterier (skriftlig fremstilling, genre og formidling, emnebehandling og danskfaglig viden og metode) udarbejdet en detaljeret beskrivelse af, hvad der typisk kendetegner niveauerne under middel (00-02), middel (4-7) og over middel (10-12) inden for hver af de fire vurderingskriterier.

Formålet er dels at sikre en endnu mere fokuseret, præcis og ensartet bedømmelse af elevernes eksamensstile, dels at give underviserne et mere overskueligt redskab til feedback og feed forward af elevernes opgaver i dagligdagen.

Vejledningen vil blive sendt ud til de skriftlige censorer i slutningen af april og offentliggøres i samme forbindelse på danskfagets EMU-side.

 

Øget fokus på sproglig korrekthed i dansk

Når den nye vejledning til skriftlig dansk stiller særligt skarpt på den skriftlige fremstilling, hænger det bl.a. sammen med, at der i flg. STUK’s tilsynsplan for 2022 skal føres tilsyn med status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget på det gymnasiale område.

Formålet med tilsynet er at undersøge, hvordan der undervises i sproglig korrekthed i gymnasiet. Set fra et tilsynsperspektiv er det væsentligt, at der i undervisningen og voteringssituationen er en klar bevidsthed om sikringen af den nationale standard og læreplanernes faglige mål.

Baggrunden for tilsynet er tilbagemeldinger fra blandt andet censorer ved de skriftlige gymnasiale prøver, som peger på, at der på at et stigende antal gymnasiale institutioner er udfordringer med elevernes sproglige korrekthed. Udfordringerne viser sig blandt andet i resultaterne fra de skriftlige prøver i dansk.

Bliver en afdeling udtaget i tilsyn, vil institutionen blive tilbudt et sparrings- og vejledningsforløb med fagkonsulenterne dansk, dvs. Sara Krogh (hhx og htx) og undertegnede.

 

FIP-kurser 2022-2023

I næste skoleår afholdes der FIP-kurser i dansk på disse datoer:

26. oktober: STX, Aarhus

27. oktober: STX, København

9. november: HF, Aarhus

10. november: HF, København

Det overordnede tema er Overgange. Det dækker bl.a. de vigtige overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelser. Der vil dog også blive fundet plads til andre vigtige og interessante faglige programpunkter.

Nærmere detaljer og program følger. Hold evt. øje med GL-e’s hjemmeside.  

 

Netværksmøde for hf-undervisere om karrierelæring og professionsretning, 4/5

I forbindelse med udgivelsen af et inspirationsmateriale rettet til hf-undervisere om projekt- og praktikforløb afholdes der workshop-netværkskonference for hf-undervisere & vejledere i Odense den 4. maj. Man tilmelder sig og finder beskrivelse af mødet her.

På mødet vil der være fokus på didaktiske overvejelser, undervisningsbeskrivelser samt værktøjer til karrierelæring og styrkelse af den faglige profil i professionsretningen.

Som altid: Tøv ikke med at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål, kommentarer eller gode danskfaglige idéer til dette eller hint. 

 

Nicolai Rekve Eriksen , Fagkonsulent

Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

Tlf.: +45 51 70 95 78

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.