Artikel

Dans - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

En meget væsentlig del af dansefaget består af det praktiske arbejde med skabelse og koreografering af dans i grupper – og er dermed baseret på direkte kropslig tilstedeværelse og interaktion, som i sagens natur vil have det svært i en virtuel undervisning. Omvendt kan de teoretiske og analytiske dele af faget fint udfoldes i de rammer, vi kommer til at arbejde indenfor i den kommende periode. Desuden er screendans en del af faget, og eleverne skal lære at arbejde med dans virtuelt.

 

Digitale ressourcer

Dansefaget har nok knap så mange digitale læremidler til rådighed som andre (større) fag. Til gengæld findes der store mængder indhold med dans på nettet, fx på Youtube – det kan både være læringsvideoer og performanceprægede videoer. På Youtube findes også videoer med socialdans, hvor fx polka, vals, afrobeat, dancehall er filmet af en amatør/deltager i den kontekst, der danses. På Youtube ses en almindelig finsk danseskole, hvor det er muligt for amatører at lære at danse finsk vals

Desuden findes platformen 60 seconds dance, der er et eksempel på nutidig screendans med et kunstnerisk udtryk.

Til brug for den virtuelle danseundervisning kan læreren endvidere selv producere videoer, og omvendt kan eleverne aflevere praktiske realisationer af dans på video. Fx helt lavpraktisk på smartphone eller tablet.

 

Didaktisk

Den teoretiske undervisning kan formentlig videreføres på relativt traditionel vis, fx ved at underviseren præsenterer et digitalt materiale og stiller eleverne en analytisk opgave i det – som eleverne dernæst kan aflevere skriftligt eller som en mundtlig digitalt optaget aflevering.

Man kan også forestille sig at holdet mødes virtuelt igennem en af de mange gratis tilgængelige kommunikations- og konferenceprogrammer, fx Skype, Zoom, Microsoft Teams mfl.

Man kan også med fordel træne den mundtlige individuelle eksamen virtuelt. Formuleringen på en del af en prøveopgave kan være:

Der ønskes en analyse af de udleverede bilag (1 minuts videosekvens og/eller et billede af en pas des deux) med fremhævning af de træk, der karakteriserer genren/stilen, idet du inddrager dansehistorie og kultur. Desuden ønskes en diskussion af, hvorvidt en anden kameraføring kunne give den dans, du ser, et andet udtryk, og kom med ideer til, hvad man kunne gøre med et kamera.

Eleven kan besvare opgaven mundtligt ud fra viden om den klassiske ballets historie, kultur og trin, samt med en danseanalyse, og derudover diskutere de virkemidler, der er anvendt under kameraføringen for at få det/de ønskede udtryk. Besvarelsen kan indtales på fx Screencast-O-Matic eller lignende og sendes til læreren eller en anden elev.

Ligeledes vil læreren kunne stille praktisk orienterede opgaver, hvor eleven gennem læsning, videoer og andre ressourcer skal forsøge at tilegne sig en danseteknik – som dernæst kan afleveres som videoaflevering. På især Youtube findes mange forskellige videoer, der viser trin grundigt. Det er fx muligt at lære dancehall old school ved at aflære og evt. analysere videoen om Bogles autentiske dancehall trin.

 

Mange dansehold vil på nuværende tidspunkt være ved at gå i gang med produktionen af deres eksamensdanseprojekt. Her kan det være en god ide at fastholde dette arbejde, selvom grupperne ikke kan mødes fysisk:

  • Eleverne kan fx mødes gruppevis i konferenceprogrammer og diskutere elementer i deres projekter.
  • Eleverne kan arbejde med konkrete forslag til koreografiske ideer og udveksle ideerne, som videoer indenfor gruppen. Måske kan dele af den realiserede dans endda sættes sammen med videoredigeringsværktøjer, selvom de er optaget i hvert sit rum.
  • Læreren kan stille analytiske opgaver til danseprojektet, som peger frem mod gruppernes arbejde med synopsen.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Thomas Hammer
Fagkonsulent i musik, dramatik, dans og musik- og lydproduktion.
thomas.erik.hammer@stukuvm.dk
Tlf: 21647919

Ovenstående er udarbejdet i samarbejde med Lotte Nielsen, Nørre Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.