Digitale gæstelærerforløb

Digitale gæstelærerforløb kan bidrage til en motiverende og aktiv undervisning på de gymnasiale uddannelser.

Gæstelærerforløbene inviterer anerkendte fagpersoner og fremtrædende danskere ind i undervisningen, hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes motivation, nysgerrighed og viden hos både elever og lærere.

Baggrund for de digitale gæstelærerforløb
Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. De digitale gæstelærerforløb er en del af denne aftale.

Video om gæstelærerforløbene
I videoen herunder kan du høre mere om baggrunden for forløbene og blive klogere på, hvordan de kan tilgås på alle uddannelsesområderne på emu.dk. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Gæstelærerforløb