Aktivitet

Giver din morgenmad god energi?

Lær dine elever at beregne energifordelingen i deres morgenmad og forholde sig kritisk til kostråd.
 

Øvelsen er til biologi C på stx og varer 1-2 timer. Eleverne introduceres til databehandling i regneark samt til informationssøgning.

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal inden øvelsen have vejet og noteret, hvad de spiser og drikker til morgenmad en typisk hverdagsmorgen. Fx 1 croissant (65g), 1 glas minimælk (164g) og 1 banan (79g).

 

Forløbets opbygning

Introducer det program, som eleverne skal bruge til at arbejde med regneark. Udarbejd i samspil med eleverne et regneark, hvor de kan indtaste elementerne i deres morgenmad samt mængde protein, kulhydrat og fedt pr. 100 gram. Opstil herefter formler, så regnearket automatisk beregner det samlede indtag af henholdsvis protein, kulhydrat og fedt.

Vis eleverne, hvordan de finder frem til fødevarer og deres energifordeling i DTU´s fødevaredatabase.

Herefter arbejder eleverne parvist sammen om at finde frem til, hvor mange gram kulhydrat, protein og fedt deres morgenmad i alt indeholder. Data indtastes i deres regneark.

Nu bestemmer eleverne via regnearket, hvor meget energi (kJ) deres morgenmad indeholder samt den procentvise energifordeling (E%) fra kulhydrat, protein og fedt. Beregningen sker automatisk, hvis formlerne er indtastet korrekt i regnearket.

Eleverne sammenligner de udregnede procentvise fordelinger med den anbefalede fordeling. De skal herefter vurdere, om morgenmaden lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Til sidst diskuterer eleverne i grupper, hvad en sund og nærende morgenmad bør indeholde for at leve op til de ti kostråd, samt hvorvidt morgenmad har betydning for deres indlæring på gymnasiet/hf. Inddrag eksempelvis følgende artikler:

 

Evaluering

Øvelsen afsluttes med en klasseevaluering af, hvad en sund morgenmad bør indeholde, og hvilken betydning morgenmaden har for indlæring på gymnasiet/hf.

Den kan eventuelt følges op af en aflevering, hvor eleverne besvarer diskussionsspørgsmålene ud fra deres egen beregning af energiindtag i regnearket og overveje, om de vil drage nogle konsekvenser af denne undersøgelse?

 

Kreditering 

Produceret af Jon Sommer Nagel, Espergærde Gymnasium og HF
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.