Aktivitet

Kære brevkasse

Eleverne skal besvare spørgsmål sendt til en fiktiv brevkasse, så de får mulighed for at bruge og formidle deres nyerhvervede faglige kundskaber.

Øvelsen varer cirka en halv time og kan bruges på både biologi C, B og A på stx.

Arbejdsspørgsmål er omskrevet til brevkassespørgsmål, så eleverne får lejlighed til at omformulere og videreformidle viden fra biologi. Det giver plads til mere selvstændige og kreative besvarelser, og eleverne får også træning i at finde og vurdere information om biologiske problemstillinger.

Eleverne arbejder med at ”uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder” samt at ”formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer”, hvilket er faglige mål i biologi.

 

Planlægning/overvejelser

Øvelsen placeres i slutningen af et forløb, hvor eleverne har opnået en indsigt i et emne. Læreren udvælger en eller flere problemstillinger, der er berørt i undervisningen, og omformulerer dem til en række fiktive spørgsmål til en brevkasse. Der må gerne spørges naivt, og spørgsmålet må gerne indeholde misforståelser - det skal eleverne korrigere i deres svar. Et eksempel på spørgsmål kunne være:

Kære brevkasse

Vi har lige bestemt blodtyper i skolen, og jeg har blodtype 0. Jeg har spurgt mine forældre, og de har begge blodtype A. Det forstår jeg ikke! Har jeg ikke arvet generne fra mine forældre? Er mine forældre slet ikke mine biologiske forældre?

Det forbyttede barn

 

Kære brevkasse

Jeg har hørt at hospitalerne mangler blod til blodtransfusion. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare bruger blod fra dyr. I Danmark slagter vi årligt mange dyr - hvorfor bruger vi ikke bare blodet fra dem til blodtransfusion?

Geniet

 

Forløbets opbygning

Læreren starter med at introducere opgaven og udleverer herefter brevkassespørgsmålet til eleverne (elektronisk eller på papir).

Eleverne får 15-30 minutter til at skrive et svar individuelt. Tiden afhænger af elevernes niveau, opgavens sværhedsgrad, og om der er tale om nyt stof eller repetition.

Eleverne finder en makker, som de ikke har siddet i nærheden af, og læser deres besvarelser højt for hinanden. Eleverne giver hinanden feedback og retter eventuelt deres besvarelse til.

 

Evaluering

Udvalgte besvarelser læses højt for klassen. Eleverne og læreren giver feedback på de besvarelser, der læses højt. Svares der på alle spørgsmål, er svaret fyldestgørende og korrekt, og er en fiktive spørger i stand til at forstå svaret - bliver fagudtryk forklaret?

 

Kreditering 

Produceret af Jon Sommer Nagel, Espergærde Gymnasium og HF

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.