Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i biologi

Organdonation er et relevant og aktuelt emne i biologiundervisningen på c, b og a-niveau. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

 

 

unpublished

Emner i biologi


I Danmark transplanterer man næsten udelukkende organer fra hjernedøde personer. Men hvad er hjernedød fysiologisk set, og hvordan konstaterer lægerne, at en person med sikkerhed er klinisk hjernedød? 


En gennemgang af AB0-blodtypesystemet gør det klart for eleverne, hvorfor det er vigtig at teste, at blodtyperne mellem donor og modtager passer sammen. Nyretransplantation ved blodtypeuforlignelighed og transplantation af knoglemarv er cases og eleverne kan afslutningsvist lave et eksperiment med blodtypebestemmelse.  


Det at transplantere et organ fra et menneske til et andet menneske kræver en detaljeret viden om immunsystemet, og om hvordan immunsystemets reaktionsmønstre kan dæmpes. Tidligere endte mange transplantationer med afstødning af det transplanterede organ. Kapitlet gennemgår det uspecifikke forsvars celler og mekanismer og det specifikke forsvar (cytokiner, vævsgenkendelse, antistofreaktioner, immunoglobuliner).


Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assey er en eksperimentel immunologisk metode, der blandt andet kan anvendes til den vigtige konstatering af vævstyper forud for en transplantation. Eleverne får en indføring i metoden.


En person med et nyt organ er på immundæmpende medicin resten af livet. I en række videoer kan eleverne høre transplanterede fortælle om deres erfaringer med et nyt organ. Den opnåede naturvidenskabelige viden sættes derved i perspektiv. 


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til biologi er skrevet og illustreret af lektor Anne-Mette Vire, Risskov Gymnasium.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videncenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.