Aktivitet

Hvordan kommer jeres børn til at se ud?

Lad dine elever observere deres egne genetiske træk og beregne, hvordan deres børn sandsynligvis kommer til at se ud. Denne aktivitet af en halv times varighed er til biologi C på stx.
 

Øvelsen ryster klassen sammen og vækker elevernes interesse for genetik, ved at de arbejder med egne geno- og fænotyper.

Eleverne arbejder med “at anvende biologiske fagudtryk i besvarelse af en konkret problemstilling” og “formulere strukturerede besvarelser på biologiske problemstillinger” som er faglige mål i biologi C på stx.

 

Planlægning/overvejelser

Vælg en måde at dele eleverne op parvist. Det kan være fagligt, så makkerparrene starter ved forskellige egenskaber, eller socialt, ved at eleverne får en makker, som de ikke plejer at sidde ved siden af.

 

Lav en liste med observerbare genetiske træk hos mennesket. Eksempelvis:

  • Fregner er et dominerende træk. Ingen fregner er recessivt.
  • Hårgrænse, der danner et V i centrum af panden, er et dominerende træk. Lige/svag afrundet hårgrænse er recessivt.
  • Frie øreflipper er dominerende, fasthæftet øreflip er recessiv.
  • Tungerulning er dominerende, manglende evne til at rulle tunge er recessivt.
  • Kløftet hage er et dominerende træk, ukløftet er recessivt.
  • Rødt hår er et recessivt træk. Alle andre hårfarver er dominerende.

 

Forløbets opbygning

Start med at gennemgå den grundlæggende teori om genetik og opstilling af krydsningsskemaer herunder begreberne genotype og fænotype.

Introducer herefter opgaven, og udlever listen med observerbare genetiske træk.

Del eleverne op i par, der skal udføre følgende for hvert genetisk træk i listen:

  1. Observer og notér på skift hinandens fænotyper for det genetiske træk.

  2. Opstil mulige genotyper, og diskuter med udgangspunkt i jeres forældres fænotyper, hvad der er den mest sandsynlige genotype. Kan en genotype ikke afgøres med sikkerhed, så antag én i det videre arbejde.

  3. Opstil et krydsningsskema med udgangspunkt i de genotyper, de har fundet frem til. Analysér krydsningsskemaet og angiv, hvad sandsynligheden er, for at et fælles barn får en given fænotype.

 

Evaluering

Afslut øvelsen med at lade makkerparrene fremlægge deres fæno- og genotyper samt krydsningsskemaer for resten af holdet eller i matrixgrupper.

 

Kreditering 

Produceret af Jon Sommer Nagel, Espergærde Gymnasium og HF

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.