Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i biologi - januar 2020

I dette nyhedsbrev opsummeres nyheder om bl.a. FIP-kurser, matematik i biologi, fejl i vejledende sæt til bioteknologi på stx samt information om SRP.

FIP-kurser 2020

Netop hjemkommet fra FIP kurserne i biologi kan jeg konstatere, at omkring 150 kollegaer har deltaget i de to første af en række biologifaglige FIP-kurser. Det er et flot fremmøde – og jeg glæder mig over at så mange fik mødt hinanden og drøftet bl.a. SRP, mundtlige eksamensopgaver og matematikkens anvendelse i biologi.
Kurserne blev afholdt på hhv. Silkeborg Gymnasium og Hvidovre Gymnasium og HF. Tak til dem for fine arrangementer og tak til de lokale kollegaer, der var så venlige at vise deres lokaler og grej frem til os nysgerrige besøgende under programpunktet: ”På besøg hos…”.
Materialerne fra kurset, bl.a. eksamensspørgsmål til A-niveauet og kompendiet om matematik i biologi bliver tilgængeligt på EMU’en under biologi/FIP 2020/materialer.

I uge 4 fortsætter FIP- touren med biologi og bioteknologi for HTX (EUC Lillebælt)) og senere for bioteknologi A, STX (26/2, Fredericia Gymnasium) og NF (5/3, Fredericia Gymnasium). Programmerne for FIP kurserne kan findes via GL-e.

Matematik i biologi

Som vinteren skrider frem og foråret nærmer sig, nærmer også afslutningen af de 3-årige biologi A- forløb sig. Det bliver spændende at følge holdene til eksamen. Husk at få trænet jeres hold i binomialfordelingen og -test. Og måske skal de også have repeteret hvordan man laver et box-plot, samt finder middelværdi og spredning? Det hele har de lært i matematik, men middelværdi, spredning og box-plot er matematik C-stof, så det kan godt være, at det er glemt lidt igen..?
En god måde at repetere det med eleverne på, er at bruge de vejledende eksamenssæt (på Materialeplatformen) og de to matematik-kompendier (et om binomialfordeling og -test og et andet om box-plot mv.).
Kompendierne er skrevet, så de kan bruges af både lærere og elever og rummer en række tastevejledninger.

Selvom matematikken kan være en udfordring for både elever og lærere, er matematik inddragelsen vigtig for at fastholde biologi A som et adgangsgivende fag til de længerevarende videregående uddannelser inden for sundhed.

Bioteknologi, STX

I det 2. vejledende sæt til Bioteknologi A, STX var der desværre en fejl. Opgaven med fejl nåede kun at ligge kort tid på Materialeplatformen før gode kollegaer gjorde opmærksomme på det. Fejlen var i opgave 1, i teksten før spørgsmål 3. Her manglede der nogle linjer, som gjorde alignment-opgaven meget uklar. Fejlen er nu rettet, og det er den korrigerede udgave I kan finde på Materialeplatformen. Men hvis der var nogen, som nåede at hente den første version ned, bliver I desværre nødt til at smide den ud og hente en ny.

SRP

Der er kommet en afklaring af et principielt spørgsmål om Bioteknologi A, STX og SRP.
Det drejer sig om den  situation, hvor en elev med studieretningsfaget bioteknologi A vælger at løfte kemi til A-niveau på et valghold.
Hvis eleven gør det, så regnes kemi A som studieretningsfag, og eleven kan skrive SRP i dette fag alene.
Vi må dog håbe at langt de fleste elever stadigvæk vælger at skrive deres SRP i Bioteknologi alene eller i en kombination med kemi A.

Jeg vil også  gerne gøre opmærksom på den supplerende vejledning til SRP, som er tilgængelig på EMU’en. Heri kan man bl.a. læse, at eleverne gerne må starte eksperimentelt arbejde før selve projektperiodens start. Det er særligt vigtigt for længerevarende forsøg fx med kostomlægning.

Vi ses på forårets kurser!

Ole Fristed Kunnerup

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.