Kompetenceudvikling

FIP- Billedkunst og design januar 2019

Find materialer fra Faglig Udvikling i Praksis - Billedkunst og design fra 2018-2019.

FIP januar 2019 - billedkunst og design

Den 23. januar 2019 på Aarhus Universitet, Kasernen. Tema: Sammenhæng mellem teori og praksis – i praksis. Find materialer fra kurset.

 

Materialer fra FIP-kurset

Materialesamling fra FIP-kurset Billedkunst- og Designlærerforeningens hjemmeside (kunstogdesign.net)

 

Øvrige materialer

Learning in An Visual Age – the Critical Importance of VISUAL ARTS Education
I en læsværdig rapport fra USA’s National Art Education Association: Learning in An Visual Age – the Critical Importance of VISUAL ARTS Education, står der, at kvalitet i de kunstneriske uddannelser b.la. kræver, at lærerne i de kunstneriske fag deltager aktivt i et fællesskab af kunstuddannere, så de får en bred fælles forståelse af faget og er med til at udvikle faget.

FIP januar 2019 - billedkunst og design

Program, kort og oversigt over workshops.

Artikel om kreativitet. Af Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent.

Forløbsplan og oversigt over fagkonsulentens gennemprøvede forløb til 1.g billedkunst C. Grundforløbets titel var ”Fornuft og følelse i kunst og kreativitetsprocesser” og introducerede eleverne til faget, fagets centrale metoder og genstandsfelt og til skolens kunst.

Siden er opdateret 27. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.