Redskab

SOLO i astronomi – et redskab til formativ evaluering

Det er et krav i bekendtgørelserne for alle fag, at man skal foretage formativ evaluering i et vist omfang.  Her er en vejledning til, hvordan det kan gøres i astronomi.

Astronomi er et fag tæt beslægtet med fysik, og meget fysik anvendes også i faget. Dette giver en tendens til, at de faglige mål for fysik af og til ufrivilligt inddrages i evaluering af eleven. Denne vejledning viser tydeligt de astronomiske mål og metoder, og guider derfor til en mere sikker evaluering af elevens astronomifaglige evner.  

Redskabet til formativ evaluering tager sit udgangspunkt i SOLO-taksonomien, som vi mener er bedre egnet til naturvidenskab end eksempelvis Blooms taksonomi.

SOLO-taksonomien bygger på fire forskellige SOLO-niveauer. Hvert SOLO-niveau er betinget af videnselementer og af, hvorvidt eleven formår at sammenkoble disse. Jo flere videnselementer eleven formår at sammensætte, jo højere er elevens taksonomiske niveau. Det højeste taksonomiske niveau opnås, når eleven formår at se sammenhænge mellem et stort antal videnselementer og desuden kan perspektivere til andre områder af pensum.

Redskaberne består af flere dokumenter. I det første dokument øverst på siden gives der eksempler på, hvordan elevens faglige færdigheder kan sammenlignes med niveauerne i SOLO-taksonomien. Heri findes også en uddybende beskrivelse af de enkelte SOLO-niveauer i relation til læreplanens faglige mål.

I de følgende to dokumenter gives der eksempler på anvendelse af SOLO-taksonomien. I første eksempel er der givet en projektopgave til eleven (”Universets alder” i dette eksempel), samt en tydeliggørelse af besvarelsens indhold for, at eleven kan opnå de forskellige niveauer i SOLO-taksonomien. Begge dele er tænkt udleveret til eleven ved projektets start.

I andet eksempel er der givet en beskrivelse af, hvad eleverne skal kunne inden for et givent forløb (”Stjerner” i dette eksempel), opdelt efter SOLO-taksonomiens forskellige niveauer. Dette er ligeledes tænkt udleveret til eleverne ved forløbets start.

Kreditering

Maria Fevre Vestergaard Kronskov, Adjunkt i Fysik og Astronomi på U/Nord Hillerød Tekniske Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.