Læreplan og vejledning

Læreplanen fra 2020 til almen sprogforståelse på stx gælder for elever, der starter uddannelsen fra 1. august 2021 og frem.

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.