Forløb

Sproglig analyse koblet til tekstanalyse i undervisningen i almen sprogforståelse

Dette forløb kommer med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i almen sprogforståelse stx med en tydelig integration af tekstanalyse i forløbets sproglige indhold. 

Den mere traditionelle grammatikundervisning bliver således et redskab til både at kvalificere afkodning af tekst (tekstanalyse) og til at optimere elevernes egen sprogproduktion.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.