Leg på Streg er et redskab til at skabe et legende læringsrum. Konceptets aktiviteter lægger op til, at eleverne handler, observerer, indsamler informationer og afprøver i praksis.

 

Velafprøvet bevægelseskoncept 

Leg på streg er velafprøvet og bliver brugt på over 300 skoler i 38 kommuner. Konceptet er et konkret redskab til at få bevægelse ind i undervisningen. Leg på streg er udviklet til hele grundskolen og kan indgå som supplement til den traditionelle, stillesiddende undervisning eller i pauser og frikvarterer. Aktiviteterne henvender sig til indskolingen og mellemtrinnet i fagene dansk, matematik, natur/teknologi, engelsk og tysk. For at kunne sætte eleverne i gang de mange forskellige aktiviteter, skal der optegnes tre baner i skolegården: En bogstavbane, en figurbane og en taltavle. Du kan læse mere om, hvordan du opstreger banerne på projektets hjemmeside. Der findes et direkte link nederst i artiklen.

 

Fagligt indhold

Leg på streg rykker undervisningen ud i skolegården på farverige tal- og bogstavbaner. Her kan eleverne hoppe sig igennem regnestykker og den lille tabel. De kan også hente bogstaver, mens de hinker, eller lege tagfat, når de staver navneord. Hver aktivitet er udviklet, så den afspejler Fælles Mål og fagets kompetenceområder. I aktiviteterne fra Leg på streg kan der dermed drages fordel af, at eleverne er aktive, samtidig med at de lærer.

 

Pædagogiske muligheder

Ud over at rumme de faglige kompetenceområder indeholder aktiviteterne også pædagogiske muligheder, som taler ind i det generelle pædagogiske arbejde, herunder inklusion, samarbejde og trivsel. I de enkelte aktiviteter kan fokus derfor let ændres fra et fagligt fokus til et fokus på de pædagogiske muligheder. På den måde vil eleverne få endnu mere ud af aktiviteterne i form af bedre trivsel, sociale relationer og motivation.

 

Om aktiviteterne

Aktiviteterne er bygget op ud fra ”Aktivitetsmodellens” fem parametre: læringsmål, organisering, materialer, bane og målgruppe. Modellen har inspiration i 'Spilhjulet'. Disse parametre er gensidigt afhængige af hinanden og kan justeres efter, hvilken karakter aktiviteten skal have. Der kan eksempelvis justeres på størrelsen på baner og hol samt skrues op eller ned for konkurrenceelementet eller intensiteten af den fysiske aktivitet. Modellen er et redskab til at øge mulighederne i materialet, og til at du kan målrette aktiviteterne til formålet med din undervisning. Modellen kan også bruges til, at eleverne selv udvikler aktiviteter.

Logobillede til Leg på Streg.
© Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om projektet her: legpaastreg.dk
Se video om, hvordan du laver baner her: Sådan streger du op

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden.