Hverdagen skal være præget af løbende dialog mellem læreren og den enkelte elev med vægt på fremadrettet, formativ evaluering. Eleverne skal blandt andet lære at reflektere over egen udvikling og arbejde med at sætte egne faglige mål.

Nedenfor kan du finde se eksempler fra forsøg på skoler og forskningsbaseret viden om evaluering og feedback på de gymnasiale uddannelser.