I forbindelse med institutionens organisering af undervisningen skelnes mellem undervisningstid og fordybelsestid. Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, mens fordybelsestid omfatter den tid, som eleven bruger på selvstændigt skriftligt arbejde i fagene.

Fordybelsestiden og den individuelle timepulje understøtter et nyt undervisningsbegreb, hvor den daglige undervisning og elevernes skriftlige arbejde tænkes tæt sammen. Det skaber mulighed for mere dynamiske arbejdsformer, hvor undervisning, løbende evaluering og selvstændigt arbejde varieres i løbet af skoledagen.

De individuelle puljetimer skal bruges til faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Der skal fokuseres på skriftligt arbejde. På stx og htx er puljen på 130 timer og på htx 150 timer. på den to-årige hf er det 80 timer.