Mens mobning er et begreb, der ofte knytter sig til grundskolen, så viser undersøgelser at ensomhed og eksklusion i høj grad hersker blandt unge på ungdomsuddannelser. Med et fokus på elevtrivsel og gode inkluderende læringsmiljøer, kan man som skole arbejde med at forebygge ensomhed og eksklusion.

Trivselsmålinger kan afdække, hvorvidt og i hvilket omfang eleverne oplever ensomhed og eksklusion fra fællesskabet som et problem.