Et godt fysisk og æstetisk læringsmiljø skaber bedre sundhed, sikkerhed, trivsel, og læring for eleverne. Undervisningsmiljøloven fastslår, at alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø, og at deres stemme skal høres. Gode møbler, frisk luft og en tilpas temperatur i klasselokalet understøtter elevernes trivsel og forudsætninger for at deltage og lære af skoledagens aktiviteter. Også de æstetiske rammer omkring skolen – udsmykningen af klasselokalet og skolens øvrige rum – kan medvirke til, at eleverne har det godt i skolen og bliver inspireret til at lære mere.

Der mange måder at arbejde med det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på.