På FGU er de faglige temaer reguleret i fagbilag. Fagbilagene beskriver de faglige temaers formål, faglige mål og faglige indhold, tilrettelæggelse samt den faglige dokumentation og evaluering.

Til hvert fagbilag er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber og eksemplificerer fagbilagets indhold.