Prøveforberedende materialer i flere fag

Der findes lignende materialer til en række andre fag:

 

Dansk

  • Klar til retskrivningsprøven
  • Klar til læseprøven
  • Klar til prøven i skriftlig fremstilling
  • Klar til prøven i mundtlig fremstilling

Find materialerne her.

 

Matematik

  • Klar til prøven i matematik uden hjælpemidler
  • Klar til prøven i matematik med hjælpemidler
  • Klar til prøven i mundtlig matematik

Find materialerne her.

 

Engelsk

  • Klar til den mundtlige prøve i engelsk

Find materialet her.

 

Praktiske/musiske fag

 

Kulturfag

 

Sprogfag

 

Naturfag