Det pædagogiske møde mellem elever og undervisere er afgørende for elevernes motivation og dermed for deres læring. Elevernes læring kan tilmed styrkes gennem feedback.