Læringskonsulenterne for FGU understøtter FGU-institutionernes ledere og medarbejdere gennem vejledning, netværk, inspirationsdage og sparring.

Har du spørgsmål vedrørende ledelse og kapacitetsopbygning, kan du skrive til mail: FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk

Har du spørgsmål til prøver, fag og faglige temaer, kan du kontakte læringskonsulenten inden for det pågældende fag og faglige tema på emu-respons for FGU.

Du kan læse mere om læringskonsulenterne på Børne- og Undervisningsministeriets website.