FGU-institutionerne og dets ledere og medarbejdere understøttes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor et team af læringskonsulenter og FGU-sekretariatet understøtter med viden, vejledninger, seminarer, temadage og rådgivning.

Har du spørgsmål kan du skrive til mail: FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk