Fravær

Generelt er gymnasierne optaget af fraværsproblematikken, og mange skoler arbejder med nedbringelse af elevforsømmelser som et særligt indsatsområde. 

gym-undervisningsmiljø-fravær-formålstekst

Indsatsen dækker over en bred vifte af tiltag, som kombinerer sanktioner og motiverende støtteforanstaltninger afhængig af fraværets karakter.
Udviklingen tyder imidlertid på, at der er behov for en forstærket indsats, hvis fraværet skal mærkbart ned. Her på siden kan du finde eksempler fra praksis og ideer til indsatser, som kan iværksættes for at nedbringe fraværet. 

gym-undervisningsmiljø-fravær

Siden er opdateret 13. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.