Artikel

Teknikfag htx & eux - Inspiration til fjernundervisning

Her finder du inspiration til virtuel undervisning i teknikfag htx og eux.

Digitale ressourcer 

Der foreligger en lang række relevante online og digitale ressourcer/platforme som underviseren i teknikfag kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter.
I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser, der ligger forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende.
Indledningsvis skal det bemærkes, at det forudsættes, at alle grupper af elever har gennemført et virtuelt møde i en eller anden form, hvorfor digitale mødeværktøjer bør være en naturlig del af undervisningen.

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer:     

  • Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360).
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade.
  • Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms.
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

 

Yderligere ressourcer

Digital dannelses 1o teknologier du skal kende

 

Didaktisk planlægning i anvendelsen af digitale ressourcer

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Generel inspiration til fjernundervisning:

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Det afsluttende projekt

Det forventes at alle elever er i gang med, eller i nærmeste fremtid skal gennemføre, den afsluttende projektperiode. Det er i skrivende stund uvist hvilke konsekvenser hjemsendelsen af elever vil få for gennemførsel af dette. Eleverne kan godt lave deres gruppearbejde som virtuelt gruppearbejde. Det er der er selvfølgelig nogle udfordringer i, men ikke større end de kan overkommes. Det forventes at langt de fleste elever i forvejen skriver i fælles dokumenter og laver fildeling m.v.

Da eleverne ikke kan komme til skolens værksteder, kan der ikke arbejdes med konstruktion af produktet, så her vil anbefalingen indtil videre være, at eleverne koncentrer deres indsats omkring de dele af projektet, som kan laves. Det kan være øget fokus på dokumentation, tegningsarbejde, beregninger eller fx teori. Der vil også være tid til øget refleksion over ”hvorfor” elementet, altså det kvalificerede valg, der også indebærer argumentation for fravalg.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bjørn René Hansen 
E-mail: Bjørn.Rene.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.