Skriftlighed

Skriftlighed er arbejde med fagets forskellige skriftlige genrer med sigte på læreproces og faglig formidling. Skriftlighed er produktivt arbejde i relevant udtryksform og medie.

Det skriftlige arbejde i kemi skal således give eleverne mulighed for at fordybe sig i kemiske problemstillinger og styrke tilegnelsen af kemisk viden og arbejdsmetoder.

Som en del af de skriftlige kompetencer bevidstgøres eleverne om den akademiske skrivnings krav til fx argumentation, faglig begrebsbrug, sproglig præcision, citater, dokumentation og henvisning, hensigtsmæssig disponering med indledning og konklusion samt metakommunikation, især om metodebrug og materialerelevans.