Teknologihistorie

Idéhistorie B beskæftiger sig med udviklingen i menneskets måde at forholde sig til verden på, som den kommer til udtryk i anvendelse af teknologier og idéer i et historisk perspektiv.

Supplerende materiale

Få ideer til, hvordan digitaliserede kilder til Danmarks industri- og teknologihistorie kan bruges i undervisningen i idéhistorie på htx.

v. Louise Karlskov Skyggebjerg