Forløb

Uret, Tiden og Timen

Forløb til Idehistorie B, 3.g med fokus på begrebers og teknologiers foranderlighed og historicitet. Omfang: 7 lektioner. 

Forløbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

 

Forløbet understøtter følgende faglige mål fra læreplanen - eleverne skal kunne:

  • analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds‐ og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk  innovation
  • analysere samspillet mellem ideer,  teknologier, natur og samfund, herunder betydningen for den menneskelige eksistens
  • demonstrere  viden  om  fagets  identitet  og  metoder

 

Kreditering

Udarbejdet af Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.