Redskab

Arkiver, databaser og samlinger med historiske kilder

Historiske kilder spiller en afgørende rolle i et af idéhistoriefagets tre ben: Almenhistorien. Her kan du finde inspiration til, hvordan du kan inddrage historisk kildemateriale i undervisningen.

Brugen af historiske kilder, frem for sekundærlitteratur, er ofte det, der hæver en elevopgave op på de højere taksonomiske niveauer, idet eleven bliver tvunget til at forholde sig til kilden og behandle den kritisk. Men også i idéhistoriefagets to andre ben, teknologihistorien og idéhistorien, kan historisk kildemateriale være relevant. Fx kan gamle lærebøger fra DTU eller artikler fra tekniske tidsskrifter hjælpe med at forstå udviklingen, opfattelsen og brugen af ny teknologi. Ligesom gamle breve, avisartikler m.v. giver et indblik i periodens tanker. Når dette er sagt, har fokus i denne oversigt primært været på almenhistorien, sekundært på teknologihistorien.

Historisk kildemateriale kan overordnet indgå i undervisningen på to måder:

  1. Underviseren udvælger kilderne og udleverer dem til eleverne. Dette vil oftest foregå i klasseundervisningen
  2. Eleverne finder selv deres kildemateriale. Dette vil oftest ske i projektarbejde, særligt i det afsluttende skriftlige projekt eller i SOP

Nedenstående oversigt indeholder både databaser knyttet til lokale og nationale arkiver, databaser over nyhedsmedier samt samlinger af kilder indsamlet med et bestemt fokus. Nogle vil være velegnede til at eleverne selv søger kilder, mens det for andres vedkommende vil være oplagt, at det er læreren, der søger kilderne, eller at det foregår med støtte og vejledning af læreren.

 

Arkiv.dk

Arkiv.dk er en fællesdatabase for lokalarkiver, Rigsarkivet samt en række specialarkiver, i alt over 500 arkiver. En fuld oversigt over deltagende arkiver kan ses på arkiv.dk/arkiver.

Databasen giver mulighed for at søge i samtlige arkivalier af alle typer, så som tekster, genstande og billeder. Desværre er det næsten kun billeder, som er digitaliserede, de resterende arkivalier som genstande eller tekster, skal man kontakte det konkrete arkiv for at få adgang til. Dette betyder i de fleste tilfælde, at man skal møde fysisk op på arkivet for at se arkivalierne.

arkiv.dk

 

Classic Samvirke

COOP har digitaliseret deres tidsskrift Samvirke og har oprettet et online arkiv med samtlige eksemplarer af Samvirke fra 1928 til i dag. Det er nok det tætteste, man kommer på ensamling af ugeblade.

classic.samvirke.dk

 

Danmarks riges breve 789-1450

En digitaliseret og søgbar udgave af klassikeren Diplomatarium Danicum/ Danmarks Riges breve. Samlingen indeholder breve fra 789-1450: I de første århundreder er der næsten en komplet samling af breve fra perioden, senere er der sket en udvælgelse. 

diplomatarium.dk

 

Danmarks statistiks statistikbank

Danmarks statistiskbank giver, modsat Danmarks Statistiks hovedside dst.dk, mulighed for at søge direkte i databaserne om alt fra industriens produktion og omsætning, børn af enlige mødre til antallet af kommunalt ansatte tandlæger. Nogle databaser har data helt tilbage fra starten af 1900-tallet, men langt de fleste dækker en langt kortere periode, ofte kun 10 til 20 år.

statistikbanken.dk

 

Danske Breve

Danske Breve er Københavns Biblioteks samling af digitaliserede breve. Brevene stammer fra en række optrykte brevsamlinger. De ældste breve er fra 1600-tallet, de nyeste er fra 1966. Forfatterne af brevene varierer meget fra Kong Christian IV over Naturforskeren Pehr Forsskål til soldater under de slesvigske krige

danmarksbreve.kb.dk

 

Danmarkshistorien.dk

På Danmarkshistorien.dk kan man finde lidt over 1200 forskellige kilder til Danmarks historie. De fleste kilder er tekster, men der er også billeder, film, lydklip med mere. Alle kilderne har en kildeintroduktion, og der er oftest links til relevante artikler skrevet af medarbejdere fra Danmarkshistorien.dk. 

danmarkshistorien.dk

 

Folketingets åbne data

Database over offentligt tilgængelige dokumenter fra Folketinget. Dette gælder love, forordninger, folketingsdebatter, referater af åbne udvalg og meget andet. De ældste dokumenter er fra 1953. Det er ikke alle typer dokumenter, der er tilgængelige for de tidlige årgange.

ft.dk

 

Infomedia.dk

Database over danske aviser og en række specialmagasiner med artikler fra 1990 og frem. Databasen kræver abonnement, men da databasen oftest benyttes i samfundsfagsundervisningen, har de fleste skoler i forvejen abonnement. Da databasen indeholder over 70 millioner artikler, kan den også benyttes til at foretage kvantitative søgninger, så man fx kan se, hvor mange gange et ord optræder i forskellige år, lidt lige som i Google Ngram.

infomedia.dk

 

Ingeniøren

Søgbar database over numre af tidsskriftet Ingeniøren fra 1822-2006. Udover tidsskriftet Ingeniøren, indeholder databasen også numre af ikke længere eksisterende tidsskrifter som Polyteknisk Tidsskrift og Tidsskrift for Kunstindustri. 

ing.dk/danmarkshistorie

 

Kvindekilder

Kvindekilder er en kildesamling samlet af KVINFO i samarbejde med Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket. De fortæller om kvinders liv og kamp for ligestilling i Danmark gennem mere end 100 år. Der er lidt over 500 kilder i samlingen.

kvindekilder.atlassian.net

 

Mediestream

Det Kongelige Biblioteks mediesamling er en database over aviser, radio og tv samt reklamefilm. Det er udelukkende aviser fra før 1. januar 1921, som kan tilgås online, nyere aviser, radio, tv og reklamefilm er der kun adgang til fra PC’er på Det Kongelige Bibliotek, hvilket måske kan være relevant for skoler i hovedstadsområdet eller omkring Aarhus.

statsbiblioteket.dk/mediestream

 

Rigsarkivets arkivalier online

Rigsarkivets samling af indscannede dokumenter. Herfra er der adgang til de 2% af Rigsarkivets samling, som er indscannede. Langt de fleste tekster er håndskrevne, og derfor er det ikke muligt at foretage en fuldtekstsøgning. Mange elever vil nok også have vanskeligt ved at læse håndskriften, da flere af dokumenterne er skrevet med gotiske bogstaver eller en meget personlig håndskrift, ligesom nogle elever måske også vil have vanskeligt ved at læse skråskrift. Rigsarkivet har også siden digidata.rigsarkivet.dk som indeholder nyere materiale, der er skabt digitalt. Noget af dette materiale kan tilgås direkte online, men meget af det skal man søge om adgang til.

rigsarkivet.dk

 

Teknisk kulturarv

På tekniskkulturarv.dk har DTU Bibliotek digitaliseret et udpluk af deres bøger fra før 1920, ligesom de også har digitaliseret flere hundrede fotografier fra den store industriudstilling i København i 1888. Der kan søges ud fra forskellige tematiske indgange, men da bøgerne er OCR-scannede, kan der søges direkte i teksterne.

tekniskkulturarv.dk

 

Kreditering

Magnus Bønneland Mortensen 

Underviser, Hillerød Tekniske Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.