Læreplan og vejledning

Find læreplaner for gymnasiale fag 2017 samt de tilknyttede fagkonsulenter. Læreplanerne fra 2017 gælder for elever og kursister, der starter gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem.

gym_læreplan og vejledning_rammetekst

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.