Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - februar 2019

Nyt fra fagkonsulenten om blandt andet nye undervisningsforløb i idéhistorie, nyt fra Idehistorielærerforeningen og FIP, som afholdes marts 2019.

Jeg vil begynde med at introducere en et fantastisk ressourcerum for idéhistorie B: En ny samling af eksempler på undervisningsforløb lavet efter det nye idéhistoriefag.

Samlingen består af forskellige ideer til undervisningsforløb på idéhistorie B. Alle forløb er udarbejdet som en del af efteruddannelseskurset på Århus Universitet, og er delt med tilladelse fra forfatterne. Hver fil indeholder tre (!) forløbsideer.

Der er flere forløb på vej. I den forbindelse skal jeg sige, at emu bliver nødt til at klippe billeder ud, i det omfang der potentielt kan være ophavsretslige problemstillinger. Det skal ikke ligge forfatterne til last, da forløbene jo er udarbejdet indenfor en lukket ramme. Men EMU´en er underlagt andre betingelser, da det her ligger åbent på internettet. Jeg er klar over, at det kan forstyrre visse undervisningsforløbs oprindelige stil, og forfattere kan naturligvis altid skrive til mig og få taget forløb ud. Jeg prøver at få de manglende forløb op i løbet af foråret.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle forfattere. Det er en vigtig brik i opbygningen det nye idéhistoriefag, at vi deler vores erfaringer, de gode ideer og de forskellige tilgange. Disse undervisningsforløb er et generøst bidrag til at skabe et godt fagligt fællesskab. Så mange tak for det.

 

Aldrigmere.dk

Hvis man som tema ønsker at arbejde med folkedrab, jødeforfølgelser, Rwanda og meget mere, så vil jeg oplyse at UVM understøtter hjemmesiden aldrigmere.dk. Her ligger der f.eks. et interaktivt spil, hvor eleverne kan efterforske potentielle krigsforbrydere i forbindelse med borgerkrigene på Balkan (spillet hedder Truth Hunter). Der er også filmklip, interviews og en række tekstsamlinger.

 

FIP – forår 2019

Årets FIP i idéhistorie foregår på SDE, Odense, # FIP1819-12: Torsdag, 14. marts, 2019, kl. 10-16. Jeg håber på, at I har tid og mulighed for at deltage. I finder tilmeldingssystemet hos GL-E.

Programmet har i år flere emner på programmet: Først og fremmest noget om digital kompetence, som alle FIP´er skal omhandle i år. Her vil der være en introduktion til reformens tilgang til digital kompetence, og en idéudveksling om implementering af digitale dannelseskompetencer i idéhistoriefaget. Dertil er der et oplæg af undervisere fra Learnmark, som med udgangspunkt i deres nye FoUprojekt fortæller om forløb med integration ad faglige metoder fra idéhistoriefaget. En anden væsentlig del af dagen vil have sit omdrejningspunkt i to workshops: En om idéhistorie i SOP og en om fagets produktionskompetence. Alle deltagere vil gennemgå begge workshops. Dette arbejde udvikles og gennemføres af kræfter fra Idehistorielæreforeningen. Dertil er der selvfølgelig vores almindelige erfaringsudveksling, når vi endelig mødes. NæsteFIP,forår2020, vil vi se nærmere på eksamensopgaven og eksamen (blandt andre ting). Vel mødt.

 

Idehistorielærerforeningen

En lille hilsen fra Idehistorielærerforeningen http://idehis.dk/om%20os.html – vi er meget glade for endnu engang at få lov til at lege med på FIP, hvor vi står for to spændende workshops. I forlængelse af FIP (fra kl. 16.00) afholder vi generalforsamling og håber på at alle vores medlemmer (eller i hvert fald mange af dem) dukker op og kommer med deres input. Vi glæder os til at se jer. 3

 

Universiteterne og kobling til gymnasiefagets idéhistorie B

Oprettelsen af det nye idehistoriefag på htx med udgangspunkt i intentionen som angivet i reformens forligstekst og udmøntningen i den tilhørende læreplan, har betydet at der har været behov for formulering af nye faglige mindstekrav. Det er jo efterhånden noget tid siden, at disse rammer faldt på plads.

Men hvad der kan være særlig interessant for vores fag, er at Aarhus Universitet i direkte forlængelse af oprettelsen af det nye idéhistoriefag i gymnasiet, nu har ændret deres ordinære uddannelse på Idéhistorie, således det fremover rummer idehistoriefagets elementer, som angivet i læreplanen for gymnasiefaget. Det gjaldt allerede fra sommer2018-optaget. Derudover har Aarhus Universitet også oprettet et nyt sidefag i idehistorie, som også opfylder de faglige mindstekrav. Her begynder optaget fra sommeren 2019. Der er naturligvis åbent for alle de øvrige universiteter at oprette uddannelser, der dækker vores fag. Men som det er lige nu, så er Aarhus Universitet, dem, der uddanner idehistorikere direkte til htx. Man kan selvfølgelig stadig opnå undervisningskompetencen på anden vis, blot kriterierne for de faglige kompetencer opfyldes, som angivet ovenfor.

 

Dansk Teknologihistorisk Selskab (DTS)

Sæt kryds: Årsmøde afholdes i år på Aarhus Universitet, fredag den 20. september. Emnet er Klima og ressourcer med vægt på spørgsmålet om skala fra det lokale til det globale (program under udarbejdelse).

Generelt er DTS for alle, der interesserer sig for teknologi og samspillet mellem teknologi, idéer, natur, kultur, politik og økonomi. Se også selskabets hjemmeside, for oplysninger om aktiviteter, nyheder om bøger, udstillinger og meget mere. Oplysninger om indmeldelse og kontingent finder du også her.

 

God ferie

Det var alt i denne omgang. Jeg ønsker jer en god og velfortjent vinterferie, hvad enten det er uge 7 eller uge 8. Vi ses måske til FIP.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.