Forløb

Mennesket og andre dyr

Forløb til Idehistorie B om menneskets grundvilkår set gennem de meget lange linjer i menneskets historie. Ideer til  indhold, litteratur og konkrete øvelser. Omfang: 12 lektioner. 

Forløbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

 

Materialet understøtter følgende faglige mål fra læreplanen - eleverne skal kunne:

  • redegøre for væsentlige idéhistoriske og teknologihistoriske udviklingslinjer og begivenheder fra oldtiden til i dag
  • analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds‐ og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk  innovation, herunder vekselvirkning med naturen
  • diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

 

Kreditering

Udarbejdet af Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.