Redskab

Lærerens hæfte til skriftlig engelsk htx B og teknisk eux B

På siden finder du et opdateret hæfte der indeholder en lærervejledning til arbejdet med det skriftlige prøvesæt i engelsk B på htx og teknisk eux.

Du kan bl.a. læse om prøvesættets formål, format og design, og ligeledes følger en række korte beskrivelser, anvisninger og forklaringer rettet mod de sproglige delopgaver og den store skriftlige genreopgave.

Find hæftet her øverst på siden (PDF).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.