Nyt fra fagkonsulenten - august 2019

Her kan du læse nyhedsbrevet fra fagkonsulenten august 2019. 

 

Jeg håber, at I har nydt jeres sommerferie og efterhånden er ved at lande igen. Har selv haft fornøjelsen af at rejse rundt i Pacific Northwest med familien denne sommer, hvilket i den grad kan anbefales.

Inden sommerferien fik vi ny minister for vores område, og som I kan se af logo på første side, så hører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu under Børne- og Undervisningsministeriet. Dette vil løbende blive opdateret på diverse digitale platforme.

Til orientering, så har vi første fælles fagkonsulentmøde d.22. august, hvorefter jeg selvfølgelig vil orientere om eventuelt nye tiltag og idéer fra ministeren.

Dette korte nyhedsbrev følger op på arbejdet med de vejledende opgavesæt, da vi skal evaluere på det nye format rettet mod sommereksamen i 2020 (eux-merkantil dog vinter 2019). Ligeledes er der orientering om dialogmøde/ERFA-dag for htx A arrangeret af Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening. I forlængelse heraf har jeg desuden vedhæftet en skrivelse fra htx-A opgavekommissionen, der kort orienterer om de væsentligste elementer i det nye opgaveformat. Dette vil blive suppleret af Lærerens Hæfte, når 2. vejledende opgavesæt udgives ultimo 2019.

Afslutningsvis følger en kort kommentar om det nye pædagogikumformat, der starter ud med årgangen 2019-2020.

 

Evaluering af htx A – 1. vejledende opgavesæt

I bedes venligst udfylde nedenstående link SENEST torsdag d.19. september, så jeg har tid til at koordinere med opgavekommissionen inden dialogmødet. Vær opmærksom på, at spørgeskemaet er inddelt i to dele. Første del omhandler jeres indtryk af opgavesættet som undervisere, hvorimod næste del har fokus på elevernes opfattelse af opgavesættet. Derfor er det vigtigt, at I har gennemført opgaven med eleverne, INDEN I begynder at udfylde spørgeskemaet til Htx Engelsk A.

 

Dialogmøde for htx A torsdag d.26. september

Der afholdes dialogmøde, når der er tale om mere end ét vejledende opgavesæt for et fag. Mødet for htx A finder i dette tilfælde sted torsdag d.26. september på Odense Tekniske Gymnasium, Campus One, Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense.

I bedes venligst angive, om I har mulighed for at deltage, da jeg skal bestille forplejning til dagen. I bedes samtidig tilkendegive, om I også deltager på ERFA-mødet, som arrangeres at Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening rundt om dialogmødet. Der udsendes særskilt invitation herom inden længe. Opgavekommissionen vil være til stede på dagen sammen med mig, og der er således mulighed for at stille indgående spørgsmål til opgavesættet og intentionerne bag opgaven.

 

Evaluering af hhx A – Vejledende opgavesæt (udgives kun ét)

I bedes venligst udfylde nedenstående link SENEST fredag d.13. december, så jeg har tid til at koordinere med opgavekommissionen, inden vi diskuterer opgaven på FIP i januar 2020. Vær opmærksom på, at spørgeskemaet er inddelt i to dele. Første del omhandler jeres indtryk af opgavesættet som undervisere, hvorimod næste del har fokus på elevernes opfattelse af opgavesættet. Derfor er det vigtigt, at I har gennemført opgaven med eleverne, INDEN I begynder at udfylde. spørgeskemaet til Hhx engelsk A.

 

Evaluering af eux-merkantil – 2. vejledende opgavesæt

I bedes venligst udfylde nedenstående link SENEST fredag d.27. september, så opgavekommissionen har mulighed for at diskutere jeres feedback, inden de afleverer den endelige eksamensopgave for V19. Vær opmærksom på, at spørgeskemaet er inddelt i to dele. Første del omhandler jeres indtryk af opgavesættet som undervisere, hvorimod næste del har fokus på elevernes opfattelse af opgavesættet. Derfor er det vigtigt, at I har gennemført opgaven med eleverne, INDEN I begynder at udfylde spørgeskemaet til Eux-M engelsk B

 

Pædagogikum 2019-2020

Teoretisk pædagogikum udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Syddansk, København og Roskilde Universiteter, og vil fra kommende skoleår fremstå i en ny og revideret udgave både ift. det samlede forløb, betegnelser på kursusforløb og inddragelse af en ny indlagt projektopgave, der benævnes ”Det fagdidaktiske projekt”.

Projektet er et nyt tiltag, der hører under fagdidaktikken, og det skal fremlægges ved 2.tilsyn. Projektet har til formål at uddanne undersøgende og reflekterende praktikkere i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk pædagogikum. Tidligere har denne vekselvirkning været tydelig i den almendidaktiske del af uddannelsen, mens den ikke har haft samme plads på den fagdidaktiske del – dette har man nu forsøgt at imødekomme.

Formål med det fagdidaktiske projekt:

  • At give kandidaten tid til at arbejde undersøgende med en fagdidaktisk problemstilling, hvilket vil sige en problemstilling, der har sit udgangspunkt i fagets indhold, arbejdsformer, formål og lignende
  • At sætte fokus på samarbejdet mellem teoretisk og praktisk pædagogikum gennem involvering af vejleder, kursusleder og tilsynsførende i projektet
  • At kandidaten gennem uddannelsen udvikler sin undervisning gennem aktionslæring og udfører didaktiske undersøgelser som en del af den didaktiske kompetence
  • At kandidaten kan analysere og argumentere for, hvornår en problemstilling belyses fag- og almendidaktisk, og hvordan teori og praksis kan spille sammen i den didaktiske undersøgelse
  • At kandidaten kan give, modtage og anvende feedback på fagdidaktiske overvejelser og undersøgelser som en del af vedkommendes didaktiske kompetence.

 

I arbejdet med det fagdidaktiske projekt er målet således, at kandidaten sammen med vejleder arbejder undersøgende i faget og undervisningen, og at kandidaten ud fra egne interesser (med særligt fokus på elevernes læreprocesser i faget og forskellige forudsætninger for faget og undervisningen) arbejder med at formulere en problemstilling, som undersøges mere dybdegående. Tanken er, at undersøgelsen får betydning for kandidatens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen – både i pædagogikum og fremover. Disse nye skærpede krav stiller selvfølgelig krav til samarbejdet mellem kandidat, vejleder og tilsynsførende, men der er også skabt plads til dette i det samlede forløb.

Nikolaj Elf, faggruppeleder for den almenhumanistiske faggruppe, har skrevet et blogindlæg om projektet til Gymnasieskolen.

Relevant materiale at orientere sig i, hvis man er tilknyttet pædagogikum enten som kandidat, vejleder, kursusleder, o.lign.

- Studieordning

- Guide til underviserne i teoretisk pædagogikum 2019-2020

Oversigt over kurser for vejledere, kursusledere og vikarer:

 

OBS. Kurserne afholdes i år i perioden maj 2019 til marts 2020.

 

Siden er opdateret 30. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.