gym - det digitale - formåltekst

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt inden for arbejdet med digitale kompetencer.
Udviklingen skal understøtte elevernes studiekompetencer og have et dannelsesperspektiv, der sætter eleven i stand til at reflektere over anvendelse og produktion af digitale medier og produkter i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge.
Formålet er, at eleverne skal kunne anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser til at understøtte deres faglige og personlige udvikling.

 

Digitale kompetencer – vejledning 2017

- herunder elevernes digitale kompetencer, kompetenceområder, organisering og evaluering

Hent vejledningen (pdf)