Læreplan og vejledning

Læreplanen fra 2017 til design på htx gælder for elever, der starter uddannelsen fra 1. august 2017 og frem. 

gym_læreplan og vejledning_rammetekst

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.