Kontroversielle emner

Materialet har til formål at styrke elevernes evne til, at håndtere kontroversielle emner.

Gymnasiet spiller en vigtig rolle, når det handler om at lære at rumme andres værdier. Det er i klasserummet, at de unge har mulighed for at udforske samtalen, uenigheden og tolerancen. Det er en central del af de unges dannelse til et demokratisk samfund, at kunne håndtere kontroversielle emner. Sex, religion, ekstremisme og identitet er eksempler på emner, der på hver sin måde er følsomme, sætter sindene i kog, og får mennesker til at handle ud fra følelser og ikke nødvendigvis rationale. Disse emner kræver, at I har særlige redskaber for at kunne tale om dem og gribe dem i klasseværelset.

Du kan finde materialer, redskaber og øvelser, der har til formål at inspirere til, hvordan vi lærer unge at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner.