Matematik og valgfaget statistik - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

 

Digitale ressourcer 

Der foreligger en lang række relevante online og digitale ressourcer/platforme, som undervisere i matematik kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser, der ligger forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende.
Indledningsvist skal det nævnes, at der i matematik foreligger i-bøger til rådighed, som kan danne ramme om det teoretiske grundlag. 

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer:

  • Produktionsværktøjer: Matematisk værktøjsprogram, Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360)
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade
  • Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix

Herudover er følgende digitale ressourcer relevante i matematik
Materialeplatformen: Inspiration
YourSkills: Opgavetræning & retning  

Fri Viden: Online undervisning 
Restudy: Online undervisning

 

Youtube: Online undervisning (følgende to links kan være relevante):

Find inspiration til bl.a. statistik og opsparingsannuitet

Find inspiration til diverse matematikøvelser

 

Yderligere ressourcer

Digital dannelse

FIP materiale

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Didaktisk planlægning

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Projektforløb/emneopgave/traditionelle opgaver

På alle årgange og niveauer er det en mulighed at afvikle projekt-forløb/emneopgaver og traditionelle matematikopgaver som fjernundervisning. Forløbets rammer (opgavebeskrivelse) – produkt, indhold, tid, materiale samt evaluering kan indledningsvis skitseres ved dias eller et notat. Eleverne har da mulighed for, individuelt eller i grupper, at arbejde med opgaven i efterfølgende lektioner. 

Evaluering

Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer og opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller intrasystem eller man kan lade eleverne rette hinandens opgaver på baggrund af en besvarelse fra læreren.

Mundtligt forløb

De mundtlige eksamensspørgsmål er jo kendte for eleverne. På alle årgange og niveauer er det en mulighed at træne mundtlig eksamen og give spørgsmålene til eleverne til forberedelse af eksamen. Eleverne kan så lave Sceen-cast-O-Matic eller PowerPoint med speak. 

Særligt for faget statistik C

Her kan man hente samme inspiration som til faget matematik. 

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Laila Madsen 
Laila.Madsen@stukuvm.dk 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.