Forløb

Tema: Fremtidens mad

Forløbsplan til biologi htx med forslag til aktiviteter, forsøg, litteratur og video. Anslået omfang: 10 moduler a´ 90 minutter. Om sundhed, livsstilssygdomme og bæredygtighed.

Eksemplet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Formålet er at give eleverne en indsigt i at mad ikke bare er mad. Mad har betydning for menneskets sundhed og livsstilssygdomme. Men mad har også betydning for klimaet og dermed miljøet lokalt og globalt. Fremtidens mad skal dække den biologiske organismes behov, men samtidig være bæredygtigt og klimavenligt.

 

Kernestof: 

 • Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner.
 • Enzymer: overordnet opbygning og funktion.
 • Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer. Fordøjelsessystemet opbygning og funktion.

 

Supplerende stof: 
Supplerende stof i form af artikler, dokumentarfilm og youtube-klip uddyber og perspektiverer kernestoffet inden for områderne:

 • Bæredygtighed
 • Miljøbeskyttelse

 

Forløbets opbygning

Modul 1 Kostråd. Energigivende stoffer. Kulhydrater

 

Intro til forløb: hvordan passer vi melormene? Hvorfor er de en del af fremtidens mad?

Lektier:  

 • Biologi i udvikling s. 74-78.
 • Forsøgsvejledning-melormes præference

Aktiviteter:

Forsøg 

 • Melormes præference (tørt, vådt, lyst, mørkt).
  Mens forsøget kører, googler eleverne sig frem til en liste over fordele ved at spise melorme

 

Modul 2 - Proteiner. Fedstoffer

Lektier: Biologi i udvikling s. 78-82.

Aktivitet:

 • Opsamling på forsøg: melormes præference. Beregning og analyse af forsøgsresultater. Konklusion.
 • Tavlegennemgang: proteiner og fedstoffers inddeling og opbygning

 

Modul 3 - Mineraler, vitaminer og vand.

Lektier: Biologi i udvikling s.s. s. 82-85

Aktivitet: 

 • Tavlegennemgang: mineraler, vitaminer og vand.
 • Analyse af varedeklarationer.

 • Præsentation laves på whiteboard-tavle.

 • Kort præsentation for resten af klassen.

 

Modul 4 - Fordøjelsen

Lektier: Biologi i udvikling s. 86-89.

Aktiviteter: 

 • Opgave – oversigt over fordøjelsessystemets opbygning og funktion (tegning over fordøjelsessystemet udfyldes først med organer og dernæst med disses funktion). 
 • Torso skilles ad og samles. Gruppevis. Hvor er organerne placeret? 
 • Fælles gennemgang af opgave/fordøjelsessystemets opbygning og funktion.

 

Modul 5 - Fremtidens mad.

Lektier:  Artikel: Insekter og planter skal levere fremtidens protein. Ingeniøren 2016.

Aktiviteter: 

 • Dokumentarfilm, DR2. Fremtidens mad. 75 min.
 • Vi smager en melorm. Insektbar mm. 

 

Modul 6 - Enzymer. Fordøjelsesenzymer, Reaktionshastighed

Lektier: 

 • Biologi i udvikling s. 90-92.
 • Forsøgsvejledning-forsøg med kulhydrater.

Aktiviteter: 

 • Tavlegennemgang af enzymer/dagens lektie.
 • Forsøg med kulhydrater og enzymer. Reakti-onshastighed.
 • Opsamling og analyse af resultater.

 

Modul 7 - Mikroorganismer. Fordøjelse af mælkesukker

Lektier: 

 • Biologi i udvikling s. 93-95.
 • Forsøgsvejledning-nedbrydning af mælkesukker.

Aktiviteter:

 • Forsøg – nedbrydning af mælkesukker

 • Opsamling og analyse af resultater

 

Modul 8 - Næringsstoffernes optagelse. Blodsukker. GI.

Lektier: Biologi i udvikling s. 95-97.

Aktiviteter: 

 • Forsøg – måling af blodsukker.
 • Opsamling og analyse af resultater.

 

Modul 9 - Appetitregulering. Kroppens energibalance. Overvægt. Livsstil og sundhed. Diabetes.

Lektier: Biologi i udvikling s. 98-101.

Aktiviteter: 

 • Aktivitetsanalyse. Hvor meget forbrændes på et døgn?
 • Kan fremtidens mad forebygge livsstilssygdomme?

 

Modul 10 - Opsamling og evaluering

Lektier: Artikel: Sammenhængen mellem kødspisning, klimaforandringer og fødevarekrise. Etisk Råd 2011

Aktiviteter:

 • CO2 beregningsopgaver. Hvor meget CO2 spares ved 1 kød-fri dag om ugen. Hvor meget COspares ved at spise kylling i stedet for oksekød? Osv. 
 • Nedenstående spørgsmål formidles skriftlig i form af lille tekst, der afleveres. Enkelte vælges ud til fremlæggelse.
  • Hvorfor skal vi ændre vores madvaner og interessere os for fremtidens mad?
  • Hvad er fremtidens mad?
  • Hvorfor er protein så vigtigt?
  • Diskuter fremtidens mad som en del af løsningen på klimaforandringerne? 
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.