Forløb

Evolution- hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

Forløbsplan om evolution og evolutionsmekanismer. Forløbseksemplet til biologi på htx inddrager aktiviteter, forsøg, litteratur og video. Anslået omfang: 6 moduler a´ 90 minutter.

Eksemplet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Formålet er at give eleverne en indsigt i indsigt i livets opståen, forståelse for hvad evolution er og hvordan evolutions-mekanismer gennem tiden har virket.

 

Kernestof: 

 • Evolutionsbiologi og eksempler på evolutionsmekanismer.

 

Supplerende stof: 
Supplerende stof i form af artikler og animationer uddyber og perspektiverer kernestoffet inden for områderne:  

 • Ekstrem liv 
 • Multiresistente bakterier og deres betydning

Forløbets opbygning

 

Modul 1 - Livets opståen

Intro til forløb: hvordan passer vi melormene? Hvorfor er de en del af fremtidens mad?

Lektier:  

 •  Biologi i udvikling s. 215-221

Aktiviteter:

 • Klassen ser følgende samlet: Miller-Urey Experiment (glencoe.mheducation.com)
 • Par/gruppearbejde om arbejdsark – Livets opståen
 • Fælles opsamling

 

Modul 2 - Evolution

Lektier: Artikel: Galapagos-finker udvikler sig til ny art på kun 2 generationer, AF ANDERS WORUP, dr.dk

Læses i klassen: Biologi i udvikling s. 222-223m

Aktivitet:

 • Mind-map på tavlen – Hvad er Evolution? Der tages billede af mindmappen og det gemmes til senere. Evolution diskuteres i forbindelse med den læste artikel. Ud fra s. 222-223m kap. Evolution (læs på klassen) besvares følgende spg. (Evolution.dk), i par:
 • Hvad er evolution?
 • Forklar med egne ord, hvad evolution betyder
 • Forklar med egne ord, hvad Darwins teori går ud på
 • Derefter laves et fælles dokument (ud fra mindmap og pararbejde) med en forklaring på evolution og evolutionsteorien.
 • Ved mere tid læses artiklen og evolutionen diskuteres i klassen: Hundestejler fik skæl på 40 år, politiken.dk.

 

Modul 3 - Livets mangfoldighed – artsbegrebet

Lektier:  Biologi i udvikling s.223-227m

Aktivitet: 

 • Tavlegennemgang: Artsbegreb og klassifikation
 • Forsøg: I grupper udleveres forskellige planter som forsøgs klassificeret evt. ved brug af: Planternes inddeling i divisioner og klasser, danmarksflora.dk
 • fælles opsamling

 

Modul 4 - Liv i ekstreme miljøer

Lektier: Biologi i udvikling s.227m-230

Aktiviteter: 

 • Snak om især bakterier, der lever i ekstreme miljøer (termo-, halofile mv).
 • Introduktion til forsøg med at finde bjørnedyr: Bjørnedyr: De levende døde, Illvid.dk

Forsøg:

 • Bjørnedyr – indsamling og mikroskopering – kan evt. gentages senere, da det ikke er lige let at finde dyrerne!

 

Modul 5 - Naturlig selektion

Lektier:  Biologi i udvikling s. 230-235

Aktiviteter: 

 • Tavlegennemgang – hvad forstås ved naturlig selektion?
 • Forsøg: Bønneforsøg på forskellige farvet karton + fælles opsamling (se bilag ovenfor)

 

Modul 6 - Multiresistente bakterier og evolution i fremtiden? og evaluering

Lektier: 

Aktiviteter: 

 • Ud fra s. 236-239 og artiklen besvares følgende i grupper:
  • Hvad forstås ved multiresistente bakterier?
  • Hvordan udvikles multiresistens?
  • Hvilke problemer kan der være med multiresistente bakterier – og hvordan kan man forsøge at løse dem?

 

Fælles opsamling

Læs: Hvordan ser mennesket ud om en million år?, Artikel, Videnskab.dk

 •  Tavlegennemgang eks. med blå øjne og ud fra artiklen en fælles snak om, hvor mennesket evolutionært er på vej hen.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.