Fra fagkonsulenten

Kontaktoplysninger til fagkonsulenten og supplerende materiale til vejledningen om problembaseret læring.

Supplerende materiale til vejledningen

Problembaseret tilrettelæggelse af undervisningen. Det fremgår af læreplanen i virksomhedsøkonomi, at der inden for hvert af fagets kernestofområder skal gennemføres et antal PBL forløb, hvor eleverne mere selvstændigt arbejder ud fra en virkelighedsnær kontekst med identifikation af problemer, opstilling af arbejdsspørgsmål, besvarelse af spørgsmål, præsentation af løsninger og refleksioner over eget arbejde. Denne supplerende vejledning uddyber tilrettelæggelsesformen PBL og giver eksempel på, hvordan PBL kan praktiseres i faget.

Praktiske eksempler på PBL-forløb i de merkantile fag, herunder et forløb til Virksomhedsøkonomi A. 
Af Gitte Hoff Møller, Carina Sørensen, Thomas Koldig og Henriette Andersen

 

Siden er opdateret 27. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.