Forløb

España y Cataluña

Forløbet handler om Catalonien i et historisk perspektiv, catalanernes syn på løsrivelse fra Spanien samt de fordele og ulemper en løsrivelse har for henholdsvis Spanien og Catalonien. 

Leveret af fagkonsulentens som supplement til vejledningen for faget.

Emnet kan læses efter færdiggjort begyndersystem, og tekstmaterialet er velegnet til undervisning fra 1.g til og med 3.g. Omfang, indhold og sværhedsgrad tilpasses det enkelte hold. 

 

Formål   

Eleven

 • opnår viden om kulturelle samt erhvervs- og samfundsmæssige forhold i Spanien
 • får indsigt i og forståelse af aspekter af det spanske samfund
 • udvikler evnen til at forstå og agere i en globaliseret og digitaliseret verden
 • bliver i stand til at reflektere over egen kultur i mødet med spansk kultur
 • øger den kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed
 • udvikler evnen til at kommunikere på spansk om velkendte emner; herunder fortælle om sig selv og sit land
 • stifter bekendtskab med/træner et centralt ordforråd inden for emnet

 

Kompetencer, i fokus

 • Den interkulturelle kommunikative kompetence
 • Den globale kompetence
 • Den innovative kompetence

 

Faglige mål i fokus 

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive, herunder erhvervsorienterede tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, samfundsmæssige og historiske sammenhænge
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds-, erhvervs- og kulturforhold
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 

Kernestof i fokus 

 • centrale samfunds-, erhvervsmæssige og regionale forhold i Spanien
 • aktuelle forhold i Spanien
 • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien
 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler

 

Forslag til materiale       

 • Silvia Becerra Bascuñan, ”Voces De berga – una ciudad catalaña”, L&R Uddannelse, 2014
 • Inge Margrethe Clausen, Eva Liébana og Aud Kristina Nørgaard, “Sin prisa pero sin pausa”, (Deseos de independencia - p. 96), Gyldendal 2016
 • Aday Polo Iglesias og Anja Wilkens, “Voces de protesta”, (Cataluña no es España – el independentismo – cap. 11), Gyldendal 2013 
 • Eva Rosenkilde, “Mundo hispano”, (Laia de Barcelona – p. 53 – 71), Gyldendal 2015 
 • Dan Albertsen m.fl., “Gente que cuenta”, (Anna – cap. 3), L&R Uddannelse 2009 
 • Anny Holmgaard og Sabina Dafcik, “¡Vamos a los temas!” (La Guerra Civil + La época de Franco), Forlaget Ea e-bog, 2017 
 • Ernesto Rodríguez, “Un día en Barcelona”, Difusión 2016 

 

Motiver og konsekvenser set fra Spaniens side:

 

Motiver og konsekvenser set fra begge sider:

 

Øvrigt materiale:

    

Arbejdsformer/metode    

Eleverne arbejder i dette forløb med at:

 • beskrive billeder, der illustrerer kulturelle/ interkulturelle forskelle og ligheder
 • producere mundtlige og skriftlige oplæg på spansk om løsrivelsesaktuelle regioner (mundtlige oplæg optages på video) – evt. med opponentgrupper/ feedback
 • interviewe hinanden på spansk i forhold til at udtrykke egne holdninger i forbindelse med løsrivelsesproblematikken
 • udarbejde ordlister til oplæg om separatister og unionister i Spanien
 • udarbejde cue cards til rollespil om det kulturelle møde mellem spaniere, catalanere og eventuelt danskere
 • undersøge statistisk materiale til brug i forbindelse med små præsentationer af spanske regioner
 • producere undervisningsmateriale, fx kahoots, quizzer, krydsord til klassekammerater eller andre spanskhold fra skolen. (Fokus: innovativ kompetence)

 

Forslag til supplerende og alternative vinkler på emnet

Øvelse til træning af den interkulturelle kommunikative, globale og digitale kompetence:

 • find, undersøg og sammenlign netkilder, der præsenterer situationen i Catalonien (er afsender officiel, privat eller noget andet? ”noticias falsas/ fake news”)
 • udarbejd, optag og præsentér på spansk korte nyheder om mødet mellem unionister og separatister i Catalonien
 • drag paralleller til autonomisituationen i Danmark (Færøerne og Grønland)

 

Alternative vinkler på emnet

 • Tabarnia
 • El F.C Barcelona y el Real Madrid - ¿símbolos políticos?
 • El turismo en Cataluña – retos y oportunidades
 • La cocina catalana

 

Forslag til skriftlige produkter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.