Forløb

Empresas en España y América Latina

Forløbet handler om virksomheder i Spanien og Latinamerika samt de forhold, man skal være opmærksom på, når der handles på tværs af landegrænser.

Leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Emnet kan læses efter begyndersystemet fra 1. til 3. g. Omfang, indhold og sværhedsgrad tilpasses det enkelte hold. Forløbet er specielt tonet til hhx i forhold til det merkantile fokus og er velegnet til differentiering.

 

Formål   

Eleven

 • opnår viden om kulturelle samt erhvervs- og samfundsmæssige forhold i spansksprogede områder
 • udvikler evnen til at kommunikere på spansk inden for det merkantile område
 • får indsigt i og forståelse af aspekter af de spansksprogede samfund og kulturer
 • øger den kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed.
 • udvikler evnen til at forstå og agere i en globaliseret og digitaliseret verden
 • stifter bekendtskab med/træner et centralt ordforråd inden for emnet
 • bliver i stand til at reflektere over egen kultur i mødet med spansksprogede kulturer

 

Kompetencer i fokus

 • Den interkulturelle kommunikative kompetence
 • Den globale kompetence
 • Den innovative kompetence
 • Karrierekompetence 

 

Faglige mål i fokus 

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive, herunder erhvervsorienterede, tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk, herunder skrive kortere tekster af erhvervsrelateret karakter
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds-, erhvervs- og kulturforhold
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 

Kernestof i fokus 

 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler
 • virksomhedskultur samt intern og ekstern kommunikation i de spansksprogede områder

 

Forslag til materiale     

 • Dan Albertsen m.fl., “Cultura y negocios en España”, Lindhardt og Ringhof 2013 (indeholder også danske tekster – er velegnet til progression) 
 • José Ángel Gonzalo García de León, “Empresas”, Difusión 2011 
 • Cecilia Bembibre, “Los jóvenes argentinos”, Difusión 2012 
 • Dokumentarfilm: ”The true Cost” (bag facaden i industrien - hvem betaler prisen?) 
 • Videoklip: , ”Las empresas familiares en España” (2:10 min.) 
 • Tekster og opgaver fra “gamle eksamensopgaver”: 
 • Colombia, líder en emprendimiento (august 2015)
 • ¿Qué es fast fashion? (juni 2015)
 • La cultura del low cost (august 2014)
 • “Las ventas del canal online...Muitt” (maj 2017) 
 • Lene Kirk-Sørensen m.fl., ”Spansk virksomhedskommunikation”, Systime iBog (2018) eller bogudgaven ”Spansk virksomhedskommunikation”, Systime 2011 
 • Billeder af spanske og latinamerikanske virksomheder og forskellige arbejdssituationer 
 • Diverse spanske reklamer – gamle og nye
 • Statistisk materiale af forskellig art fra f.eks.  www.ine.es

    

Arbejdsformer/metode  

Eleverne arbejder i dette forløb med at: 

 • udarbejde ordlister til fiktiv jobsamtale
 • skrive jobansøgninger
 • interviewe hinanden i forbindelse med jobsamtale (optages på video) – evt. med opponentgrupper/ feedback
 • udarbejde cue cards til rollespil om det kulturelle møde mellem en dansk og en spansktalende virksomhed
 • producere små klip på spansk på online-platformer (f.eks.: www.dvolver.com)
 • besøge virksomheder – hvordan etablerer man sig på det spanske eller det latinamerikanske marked? (Fokus: karrierekompetencer)
 • beskrive billeder, der illustrerer kulturelle/ interkulturelle forskelle og ligheder
 • undersøge statistisk materiale til brug i forbindelse med små virksomhedspræsentationer  
 • producere undervisningsmateriale, fx kahoots, quizzer, krydsord til klassekammerater eller andre spanskhold fra skolen (Fokus: innovativ kompetence)
 • udtrykke sig skriftligt på spansk i forbindelse med virksomhedens interne og eksterne kommunikation 

 

Forslag til supplerende og alternative vinkler på emnet 

Øvelse til træning af karrierekompetencen, den interkulturelle kommunikative og globale kompetence: 

 • interviewe hinanden i forbindelse med jobsamtale
 • udarbejde cue cards til rollespil om det kulturelle møde mellem en dansk og en spansk/ latinamerikansk virksomhed.

 

Alternative vinkler på emnet:

 • La crisis económica en España
 • Desempleo juvenil
 • Fuga de cerebros
 • Los okupas
 • Desahucios
 • Cataluña – når virksomheder forlader regionen pga. politisk ustabilitet
 • Trabajo infantil
 • Proyectos sociales f.eks. restauranten ”Gustu” – Claus Meyer i Bolivia

 

Forslag til skriftlige produkter

 • Jobansøgning
 • Intern og ekstern virksomhedskommunikation
 • Virksomhedspræsentationer
 • Billedbeskrivelser 
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.