Kompetenceudvikling

FIP - januar 2020

På LederFIP i januar 2020 var der fokus på første gennemløb af SOP-eksamen samt htx-uddannelsens særlige profilfag, teknologi i teknik.

Programmet lagde ud med prøve- og eksamenskontorets gennemgang af forskellige scenarier for SOP-eksamensprocessen. Derpå var der en gennemgang af typiske SOP-spørgsmål og hvilke informationsveje som er relevante for lederen på htx. Sidste oplæg var om teknologi og teknikfagenes særlige profilering. Materialet suppleres med et opsamlende skriv om FAQ i eksamensforhold i forbindelse med SOP

Oplæg v. Rune Kjærsgaard Jørgensen 

Fokus er på profilfagene og hvordan disse arbejder med essensen af hhx-uddannelsen. Fikspunkter i oplægget er både den skriftlige og mundtlige prøveform og hvordan fagene bidrager til uddannelsens hovedformål. Oplægget indkapsler også tilbagemeldinger fra de faglige miljøer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.