Nyt fra fagkonsulenten marts 2019

Læs i denne måneds nyhedsbrev om nyt fra FIP, invitation til årsmøde i FLIØ og en ny redaktør på nyhedsbrevet.
 

Læs i denne måneds nyhedsbrev om nyt fra FIP, invitation til årsmøde i FLIØ og en ny redaktør på nyhedsbrevet.

Nyt fra fagkonsulenten

Kære alle,

Tak for et par hyggelige dage i Næstved og Randers. Her følger materialer fra dagen. Husk at melde jer på nyhedsbreve på det nye emu.

https://www.emu.dk/nyhed/nye-skriftlige-pr%C3%B8ver-fra-2020

https://www.emu.dk/hhx/international-okonomi

Jeg sender også oplæg fra Lars om eksamen (findes HER) og fra Erik Carter (findes HER) – microsoft om brug af Teams i forbindelse med undervisning. Den fantastiske video om samme kan ses her:

Download den gerne på dette link: https://1drv.ms/v/s!ArCRTK3HxCPcoqlwsoGEVLlJTUebKA

Bliv certificeret innovativ underviser! Lær om vores Microsoft Innovative Educator (MIE)-program.

Det ville være fantastisk hvis alle der har en B-eksamen til sommer skrev en lille historie om forløbet. Jeg har ikke brug for navne, men på gode og mindre gode historier om hvordan det er gået, så det ikke kun er den ”ene dumme eksamen et sted i landet” der sætter dagsordenen.

 

Materiale om eksamen

Kloge folk har skrevet bud på vejledninger til eksamen i international økonomi. Tak til Lars Dombrowski, Rasmus Riis-Mygind og Henriette Andersen. Materialet ligger sammen med dette nyhedsbrev.

Årsmøde FLIOE

FLIØ inviterer igen til årsmøde i Kolding. I år er det d. 22. og 23. maj og programmet er spækket med gode oplæg. Der er sendt en ”førsteudgave” ud på FLIØs facebook og til medlemmer, men her får I den opdaterede version.

 

Årsmøde

Foreningen af lærere i International Økonomi

inviterer til årsmøde 22. – 23. maj 2019

Sted: IBC Kolding. Overnatning på First Hotel Kolding

 

Onsdag den 22. maj 2019:

 

09.30 – 10.00                      Kaffe og velkomst. IBC, Kolding Tvedvej 7, 6000 Kolding

10.00 – 11.30                      Peter Hesseldahl – redaktør på Mandag Morgen Next

                                            Emne: We-Economy - en ny slags vækst, ny værdier og en ny fordeling.

                                            Se mere på:  http://www.peterhesseldahl.dk/

11.30 – 12.15                      Frokost

12.15 – 13.45                     Ph.d. studerende Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen

                                                       Emne: Prisen på global omstilling

https://politiken.dk/klima/art6949386/Omstilling-til-en-klimavenlig-økonomi-koster-ikke-mere-end-150-kroner

                       

14.15 – 15.45                      Koordinator, Cand.Scient.Pol. Jonas Jensen, ”Gode Penge”

Foredrag: ”Hvor kommer pengene fra?” Samt præsentation af ”Gode penges” undervisningsmateriale til gymnasiet.

 

16.00 – 17.30                      Besøg på Kolding miniby

 

17.30                                   Indkvartering  på  First Hotel Kolding

 

19.00                                   Middag på Madkælderen på Kolding Hus

 

Torsdag den 23. maj 2019:

9.00 – 10.30                        Status for reformen – Fagkonsulent Claus Timm

                                            Der vil være korte oplæg og diskussion under dette punkt

                                            Hvilke erfaringer har vi?

                                            PBL – status?

                                            Hvordan indgår IØ i studieområdet?

                                            Den skriftlige eksamen – hvad er status?

 

10.30 – 10.45                      Kaffepause

 

10.45 – 11.45                      Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens aflæggelse af regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for den kommende periode
  6. Valg af formandskab på 5 medlemmer + 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Sager, som ønskes optaget på dagsordenen, skal ifølge § 4 i vedtægterne være formandskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 5 er følgende medlemmer af formandskabet på valg: Lars Dombrowsky, Lene Johansen og Jakob Gade

                        

11.45 – 12.30                      Frokost

 

12.30 – 14.00                      Direktør Lars  Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

                                            Tema: 10 år efter finanskrisen

 

14.00 – 14.15                      Kaffepause

 

14.15 – 16.00                     Diskussion af reformen på basis af oplæg fra kolleger om erfaringer med:

                                            PBL, eksamensprojekt, so-forløb mv.

 

16.00                                   Afslutning og hjemrejse

 

Praktiske informationer:

Prisen for deltagelse i årsmødet er for medlemmer:

Medlemmer: kr. 2.875,- (med overnatning)

Medlemmer: kr. 2.175,- (uden overnatning)

Enkelt dags deltagelse: kr. 875,- uden middag onsdag aften

Ikke-medlemmer: ovenstående priser plus kr. 500,-

 

Tilmelding senest tirsdag d. 1. maj 2019.  

Vi har reserveret 30 enkeltværelser. De fordeles efter ”først til mølle – princippet”

Tilmelding via hjemmesiden https://flioe.dk/

 

NB: Hvis du ikke er registreret som medlem kan dette gøres på hjemmesiden.

Ved kontingentbetaling, skal der betales med kort.

 

Kurset afholdes på:

IBC, Kolding

Tvedvej 7, 6000 Kolding

 

Overnatning   

First Hotel Kolding

Banegårdspladsen 7

6000 Kolding

Hotellet ligger i gåafstand fra IBC

 

SOP/SRP

Nu er vi i gang med at censurere de sidste SRP’er på handelsgymnasiet og næste år er det SOP det gælder:

 

Der blev her i marts holde FIP i studieområdet med fokus på det kommende studieområdeprojekt

 

Det kan derfor være en god ide at orientere sig på siden:

 

https://www.emu.dk/hhx/studieomradet/fip/fip-studieomradet-hhx-forar-2019

 

 

Vodcast om arbejdet med digital dannelse

Nogle fagkonsulenter har arbejdet med digital dannelse i fagene og har lavet en vodcast, som kan følges her:

https://www.emu.dk/modul/arbejdet-med-digital-dannelse-i-fagene

 

Klik ind og lad dig inspirere.

 

Ny redaktør på nyhedsbrevet

Efter at have stået for nyhedsbrevet i et par år, skal jeg informere om, jeg må give stafetten videre, eftersom jeg starter som vicerektor på Skive College d. 1. april.

Heldigvis har Maria Gaarsmand fra Nyborg (mg@nyborg-gym.dk) sagt ja til at bringe stafetten videre. Derfor skal materiale, nyheder, kommentarer, ris og ros i fremtiden sendes til Maria, som vil sørge for at der også fremover kommer spændende nyhedsbreve til jer.

 

Nyd at vi nu nærmer os eksamenstiden

 

Claus Faber Timm og Catarina Kastrup

 

 

Siden er opdateret 16. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.